Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1982)


Problém č. 1205

Sergej Burmistrov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1206

J. Kušukov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 1205: bKa7 Db6 Vc5 Vh1 Sb1 Jc7 Pe5 g3 g7 (9), čKg5 Vd8 Sc8 Jh7 Pf6 g4 (6) – dvojťažka, 1206: bKf3 Ve3 Ve7 Sb5 Sb8 Je6 Jg4 (7), čKd5 Jb4 Je8 Pc2 c3 c7 d6 f4 (8) – dvojťažka.

V č. 1205 nájdete zaujímavé spracovanie témy Grimshaw vo forme zvodníka a riešenia. V č. 1206 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch, ktorá sa objaví ako mat po obrane, ktorá bola vyvrátením v jednom zo zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 67 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1184 (Gorbatenko) z 15. 4. 1982. Zvodník 1.Jc4? hr. 2.Vd3 mat, 1...Vg1 2.Vd1 mat, viazne na 1...Va8! Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Vc4 mat, 1...Va8 2.Va4 mat, viazne na 1...Vg1! Zvodník 1.Vd3? hr. 2.Jc4 mat, 1...Va8 2.Ja4 mat, viazne na 1...Vg1! Rieši 1.Vc4 hr. 2.Jd3 mat, 1...Vg1, Va8 2.Jd1, Vc6 mat. Jednoduchý batériový mechanizmus pre cyklickú zámenu prvých a hrozbových ťahov typu ABCD–CDAB doplnenú zámenou matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1185 (Ejvazova a Lider) z 22. 4. 1982. Zvodník 1.e3? hr. 2.Ja5 mat, 1...f5, Je4, S:e3 2.Je5, D:f1, J:e3 mat, viazne na 1...S:g6! Zvodník 1.e4? hr. 2.V:b4 mat, 1...J:f3 2.Df1 mat, viazne na 1...Se3! Rieši 1.Vf5 hr. 2.V:b4 mat, 1...D:e2, J(c):d4, a5, Jc5+ 2.D:e2, Ja5, Jb6, V:c5 mat. Módne zvodníky bieleho pešiaka (L. Salai, Martin). Sľubné rozvíjanie sa idey vo zvodníkových fázach zakončené takmer "netematickým riešením" (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. Ivan Paulička (Bratislava). Skladba č. 1153 (Taraba) z 23. 12. 1981 už nemá 2 vedľajšie riešenia – opravu sme uverejnili dňa 11. 3. 1982 (týždeň po uverejnení riešenia) a do dnešného dňa sme neobdržali žiadne oznámenia o jej nekorektnosti. Skladba preto právom obdržala I. cenu v našom XIII. medzinárodnom skladateľskom turnaji.


Vzad << >> Vpred