Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 6. 1982)


Problém č. 1203

Grigorij Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)


Problém č. 1204

Ing. Josef Burda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1203: bKh8 Dc5 Va1 Vh6 Sa3 Sd5 Jf6 Jg6 Ph2 h7 (10), čKa6 Vf2 Vg1 Pb3 e4 (5) – dvojťažka, 1204: bKa7 Da2 Vc4 Vd8 Sa4 Sf8 Jb4 Jd6 Pc7 f4 g4 g5 (12), čKe6 Db1 Vc2 Vh7 Sb7 Sf6 Jc5 Jg8 Pd4 f7 (10) – dvojťažka.

V č. 1203 si nezabudnite okrem riešenia všimnúť aj tematický zvodník a hrozbu v oboch fázach. Č. 1204 okrem zdanlivých hier 1...Jd7, Je4, S:d8 obsahuje aj tému pokusov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 67 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1181 (Lebedkin) z 8. 4. 1982. Autorom zamýšľané riešenie 1.Sc7 je znehodnotené vedľajším riešením 1.Jc2+ S:c2 2.e3 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 16 riešiteľom: Bandžuch, Baránek, Bohunický, Čech, Dulla, Frimmel, Jarolín, Hrušovský, Klimant, Kovalič, Medovič, Mikuš, Salai, Skoba, Srňanský a Svoboda. 3 body získali 2 riešitelia: Brachtl a Brnák.

Riešenie problému č. 1182 (Šaňšin) z 8. 4. 1982. Nejde 1.Jbc4? Vc5! Autorom zamýšľaná intencia 1.Jdc4!? je znehodnotená neriešiteľnosťou 1...Jd1! Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 22 riešiteľom: Bandžuch, Baroška, Bohunický, Brachtl, Brnák, Dulla, Fábry, Frimmel, Frolkovič, Jarolín, Hrušovský, Kovalič, Modlitba, Moravčík, Paulička, Reiprich, Revay, Salai, Srňanský, Svoboda, Šachový krúžok pri gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Wittner.

Riešenie problému č. 1183 (Fröberg) z 15. 4. 1982. Autorom zamýšľané riešenie 1.K:g6 je znehodnotené vedľajším riešením 1.Jd6. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 15 riešiteľom: Bandžuch, Baránek, Brachtl, Dulla, Frimmel, Frolkovič, Jarolín, Hrušovský, Klimant, Kollár, Kovalič, Nagy, Revay, Šachový krúžok pri gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Wittner. 3 body získali 3 riešitelia: Brnák, Damborský a Fábry.


Vzad << >> Vpred