Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 4. 1982)


Problém č. 1185

Zulejcha Ejvazova a

Valentin Lider, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


 

Problém č. 1186

Mečislovas Rimkus, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 1185: bKa4 De1 Vb5 Vf3 Sg6 Jc6 Jd5 Pd4 e2 (9), čKc4 Df1 Sf2 Sh7 Jd2 Je6 Pa7 b4 c3 f6 g5 (11) – dvojťažka, 1186: bKa8 Dd8 Vb5 Vd3 Sf5 Jd5 Jh4 Pb7 g3 g5 (10), čKe5 Dc5 Vg6 Vg7 Sc1 Se2 Ja5 Jc8 Pb2 b3 b6 f6 g4 (13) – dvojťažka.

V č. 1185 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj dva tematické zvodníky, pričom v riešení sa objaví po tematickej obrane ako mat hrozba z jedného zo zvodníkov. Č. 1186 obsahuje zdanlivé hry 1...Dc7, Df8, Da3, Dc2, Dg1 a štyri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 67 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1165 (Beľčikov) z 11. 2. 1982. Zvodník 1.Sf5? hr. 2.Se7 mat, 2.Dd2 mat, 2.Ved5 mat, 2.Ve6 mat a 2.Jf7 mat, viazne na 1...Dg8! Rieši 1.Sc8 hr. 2.Se7 mat, 1...g6, g5, Se6, Vf7 2.Dd2, Ved5, V:e6, J:f7 mat. Silnú zvodnosť umocňuje úvodník (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1166 (Loyd) z 11. 2. 1982. 1.Jc6 hr. 2.Db7+ Ke8 3.De7 mat – biely obetoval jazdca a osamotený biely kráľ s dámou bojujú proti obrovskej čiernej armáde: 1...K:c6 2.Dc8+ Kd5 3.Da8+ Kc4 4.Da2+ Kd3 5.De2 mat (3 body), 1...d5 2.Db7+ Kd6 3.Jd8! c4 4.Jf7+ Kc5 5.Dc7(c8) mat (3 body) – duál samozrejme nie je škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Typická "Loydovská" práca s pekným úvodníkom a obtiažnym riešením (M. Bednár, Kurima). Po braní jazdca pekná "naháňačka" kráľa s matom na druhom konci šachovnice (P. Bunický, Trnava). Bezmocne prizerajúce vojsko čierneho na Loydovským šachovým stvárnením zániku kráľa (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1117–1166) uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad << >> Vpred