Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 2. 1982)


Problém č. 1165

Nikolaj Beľčikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1166

Samuel Loyd, USA

V. 389 N. Y. Albion, 1856

Mat 5. ťahom (3+10=13)Kontrolná notácia: 1165: bKa8 De2 Vc5 Ve5 Sd8 Se6 Jh8 Pb4 c6 (9), čKd6 Dh7 Vf1 Vh5 Sh3 Ja5 Pb7 c4 c7 g7 (10) – dvojťažka, 1166: bKf1 Db8 Ja7 (3), čKd7 Vb5 Sb4 Pb6 c3 c5 d4 d6 e5 e6 (10) – päťťažka.

Dnešnými dvoma skladbami končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž: v č. 1165 hrozí vo zvodníku päť matov, z ktorých štyri sa objavia ako maty po správnom úvodníku. Č. 1166 by mohlo mať aj výzvu "biely vyhrá", lebo armáda čierneho je dosť početná. O to viac je prekvapujúci úvodník. Správne riešenie budeme hodnotiť 6 bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1149 (Apró) z 10. 12. 1981. Pozícia A: 1.D:a7 tempo (duál po 1...f5 2.Dg7 mat aj 2.Jf7 mat nepovažujeme z hľadiska témy skladby za škodlivý a preto ho ani nebodujeme). Pozícia B: Autorova intencia 1.Da8 je znehodnotená 4 vedľajšími riešeniami: 1.Sf3, 1.Sg2, 1.Sh1 a 1.Jd7+ K:d5 2.Da8 mat. Pozícia C: Autorova intencia 1.Da4 a 3 vedľajšie riešenia: 1.Sf3, 1.Sg2 a 1.Sh1. Pozícia D: Autorova intencia 1.Db1 a 3 vedľajšie riešenia: 1.Sf3, 1.Sg2 a 1.Sh1. Maximálne bolo možné získať 28 bodov, čo sa podarilo iba 6 riešiteľom: Bandžuch, Kolektív normovačov TAZ, Kovalič, Revay, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, Wittner. 26 bodov získali 3 riešitelia: Damborský, Mikuš, Salai. 22 bodov má Bednár. 14 bodov získali 2 riešitelia: Bohunický a Šišulák, 12 bodov má Brnák a 10 bodov Sloboda a Srňanský. Ostatní riešitelia získali 8 a menej bodov. Skladba, ktorá poriadne zamiešala poradie!

* V nasledujúcom Šachovom okienku (18. 2. 1982) vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž.

* Práve sme rozoslali všetkým našim čitateľom našu každoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Obsahuje podrobné propozície nášho XIV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a definitívny výsledok XII. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1980. Ak sme na niekoho pozabudli, zašleme mu na požiadanie prílohu zdarma, poprípade i viac exemplárov pre priateľov–šachistov.


Vzad << >> Vpred