Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 2. 1982)


Problém č. 1163

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+3=13)


Problém č. 1164

Ivan Kiss, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 1163: bKb6 Dg8 Ve4 Sd6 Jc5 Jf7 Pc7 e5 e7 f6 (10), čKd5 Ve6 Pb7 (3) – dvojťažka, 1164: bKc3 Dd3 Jg3 Pa4 c5 d4 d6 e5 f6 h4 (10), čKd5 Va8 Jb8 Pa5 a6 a7 d7 g4 h5 h7 (10) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby sú predposlednými úlohami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá končí v nasledujúcej rubrike (novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme 18. 2. 1982): v č. 1163 je vo forme dvoch zvodníkov a riešenia spracovaná trojfázová zámena troch matov, škoda len, že na 1...V:e5+ pred úvodníkom nie je pripravený mat. V č. 1164 si všimnite zdanlivé hry 1...Kc6, Ke6, Jc6 a niekoľko tematických zvodníkov (Hanneliusova a Banného téma doplnená štvorfázovou zámenou matov v troch variantoch).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1148 (Kolárik) z 3. 12. 1981. Autorovu intenciu 1.Dd6 tempo (duál po 1...Jf3+ 2.S:f3 mat aj 2.g:f3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ani nebodujeme) znehodnocujú 4 vedľajšie riešenia: 1.De7 hr. 2.Sf3 mat, 1.D:c4 hr. 2.D:d4 mat, 1.J1g3+ a 1.J5g3+ (kto uviedol iba 1.Jg3+ získal samozrejme len 2 body). Maximálne bolo možné získať 10 bodov, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 6 riešiteľom: Bandžuch, Kolektív normovačov TAZ, Kovalič, Nagy, Revay a Salai. 8 bodov získali 7 riešitelia: Bohunický, Brnák, Javorka, A. Kovács, Mikuš, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici a Wittner. 6 bodov získalo 8 riešiteľov: Bednár, Brachtl, Damborský, Dulla, Fábry, Méri, Sloboda a Šišulák. 4 body majú 4 riešitelia: Jankovič, D. Lehel Kovács, Modlitba a Srňanský, atď.

* Maďarský časopis Levelezése Sakkhiradó vypisuje na rok 1982 medzinárodný informatívny skladateľský turnaj dvojťažiek (rozhodcom je P. Siklósi) a pomocných matov ľubovoľným ťahom (J. Szöghy). Skladby treba behom roka zasielať na adresu: Dr. G. Nemeth, H–1111 Budapest, Bertalan u. 19, Maďarsko.


Vzad << >> Vpred