Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 12. 1981)


Problém č. 1149

László Apró, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)

A. Diagram B. Pa7–f7

C. Pb4–a6 D. Pc2–b4


Problém č. 1150

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)

A. Diagram B. Jb3–b5

C. V pozícii A Ja6–b5 +čPe4Kontrolná notácia: 1149: bKb8 Da2 Sd5 Jb6 Jh6 Pb2 b3 c2 c5 e3 g5 (11), čKe5 Pa7 b4 d6 e6 f6 (6) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čPa7 na f7 (pozícia B), v pozícii B čPb4 na a6 (pozícia C) a v pozícii C po preložení bPc2 na b4 (pozícia D). 1150: bKh3 Dg5 Sg1 Je8 Jg3 Pb4 f5 (7), čKd5 Sg8 Ja6 Jb3 Pc3 c4 c6 c7 d2 g7 (10) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čJb3 na b5 (pozícia B) a v pozícii A po preložení čJa6 na b5 a pridaní čPe4 (pozícia C: 7+11=18).

Obe dnešné pôvodné skladby sú konštruované vo forme dvojníkov. Zvodník v č. 1149 vzniká postupne prekladaním jedného koňa a v každej pozícii si treba všimnúť maty po obranách 1...d:c5, e:d5, f:g5. Vo výbornom č. 1150 si zase všimnite v každej pozícii okrem riešenia aj dva zvodníky (cyklická zámena úvodníkov so zvodníkmi) a ďalší bohatý obsah (Z–32–33) tejto nabitej skladby. Tešíme sa aj na Vaše postrehy k obom skladbám.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, č. d. 7, 897 18 Bratislava, Žabotova 2 s poznámkou ŠACH pri adrese. Každú pozíciu hodnotíme 2 bodmi (t. j. za č. 1149 možno získať 8 a za č. 1150 6 bodov, ďalšie za prípadné nekorektnosti).

Riešenie problému č. 1133 (Ivanov) z 15. 10. 1981. Zdanlivé hry 1...Kc6, Ke4 2.J:c5, Jbd6 mat. Rieši 1.Dg4 hr. 2.De6 mat, 1...Kc6, Ke4 2.Jbd6, J:c5 mat. Známy princíp vzájomnej zámeny dvoch matov v konštrukcii bez bielych pešiakov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1134 (Bohdanov) z 15. 10. 1981. Zvodník 1.Va1? tempo, 1...Kb4, Kb2, Kd2, Kd4 2.Da5, De5, D:d3, V:d3 mat, viazne na 1...a5! Rieši 1.Df1 tempo, 1...Kb4, Kb2, Kd2, Kd4 2.De1, Da1, V:d3, D:d3 mat. Výborné spracovanie recipročnej zámeny dvoch matov v hviezdicovej téme v úspornom prevedení s peknými matmi (M. Bednár, Kurima). "Hviezdica" sa už "nenosí", ale v úspornom vyjadrení s úplnou zámenou matov s využitím vzájomnej zámeny dvoch matov skladba robí dobrý dojem (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred