Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 9. 1982)


Problém č. 1225

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1226

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1225: bKc4 Dg1 Vd8 Vf8 Jd6 Jf6 Pf3 (7), čKe5 Sa1 Sh3 Jc7 Pe2 e7 f4 f5 (8) – dvojťažka, 1226: bKb1 Da2 Vb6 Vd3 Sc1 Sh3 Jd7 Jf7 Pc3 c5 (10), čKe4 Se7 Sg2 Pc4 d5 e5 e6 f3 f5 (9) – dvojťažka.

Č. 1225 obsahuje okrem riešenia a zdanlivých hier 1...e6, e1D aj tematický zvodník, pričom vo zvodníku a riešení si všimnite aj hrozbu. Vo výbornom č. 1226 je spracovaná trojfázová zámena matov typu Z–34–99 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1205 (Burmistrov) z 1. 7. 1982. Zvodník 1.Dd6? tempo, 1...Vd7, Sd7 2.e:f6, Dd2 mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.De6 tempo, 1...Vd7, Sd7 2.Df5, e:f6 mat. Duály po 1...f:e5 2.V:e5 mat, 2.Dg6 mat a 2.Dh6 mat nepovažujeme za škodlivé (hoci v tempovke pekné nie sú) a preto ich ani nebodujeme. Téma Grimshaw vytvára dvojfázovú zámenu matov s jemnou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1206 (Kušukov) z 1. 7. 1982. Zvodník 1.Sa7? hr. 2.J:f4 mat, 1...Jd3 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.V:c7? hr. 2.Sc4 mat, 1...J:c7 2.Jf6 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Ve4 hr. 2.Vd4 mat, 1...c5, Jc6 2.J:f4, Sc4 mat. Typický Dombrovskis s obsadzovaním polí (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1207 (Németh) z 8. 7. 1982. Nejde 1.Vb4? Jc3! Rieši 1.V:e4 hr. 2.Dc4 mat, 1...K:c6, K:e4, D:c6, D:e4 2.Db5, Dd3, Df5, Db5 mat. Skladba s výborným úvodníkom, škoda len, že mat 2.Db5 sa opakuje (P. Gvozdják, Bratislava). Klasika s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* M. Revay, Spišská Nová Ves. Po prekontrolovaní Vášho riešenia problému č. 1181 (Lebedkin) Vám priznávame 4 body (farebné rozlíšenie nekorektností stále neuvádzate).


Vzad << >> Vpred