Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 9. 1982)


Problém č. 1227

Ing. Ivan Skoba a

Ľudovít Lehen, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)


 

Problém č. 1228

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: 1227: bKh1 Db1 Vc5 Vc7 Se6 Jf8 (6), čKd6 Vd8 Sc4 Sg1 Ja5 Pa7 f3 g5 h2 (9) – dvojťažka, 1228: bKf2 Da1 Vb7 Ve3 Jc7 Je5 Se8 Sh8 Pb4 e2 f3 g4 (12), čKd4 Vc3 Vg7 Sb3 Sh6 Pa2 b5 d3 e6 f5 g5 (11) – dvojťažka.

V č. 1227, ktorá vznikla v zaujímavej spolupráci dvoch šachových skladateľov si okrem riešenia všimnite aj zvodník a v oboch fázach tematické obrany 1...Sd5, Jc6, Vd7 (cyklická zámena matujúcich kameňov na rovnakých poliach). Č. 1228 obsahuje okrem riešenia tri tematické zvodníky, v ktorých si všimnite hrozbu a vyvrátenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1208 (Zelepukin a Fedorovič) z 8. 7. 1982. 1.Jh4 hr. 2.Vd4 mat, 1...e5 (A), Dd5 (B), Df3 (C) 2.Db5 (B), f3 (C), De5 (A) mat. Formálna téma zámeny funkcie polí v cykle ABC–BCA (L. Salai, Martin). Na troch poliach idú obrany čierneho, kde maty na týchto poliach sa cyklicky posunú, ale chybou krásy sú už pripravené maty a tiež nepekný úvodník (M. Bednár, Kurima). Autor sa zrejme pokúšal vytvoriť nielen cyklickú zámenu obranných a matových polí, ale navyše aj cyklickú zámenu brániacich a matujúcich kameňov. Oživením sú šachy bielemu kráľovi (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1209 (Pavlov) z 15. 7. 1982. Zvodník 1.c7? hr. 2.Jc6 mat, 1...J:e5 (A), b:c5 (B), c3 (C), e3 (D) 2.De3, S:c5, d:c3, d:e3 mat, viazne na 1...Dh2! Rieši 1.e7 hr. 2.Je6 mat, 1...J:e5 (B), b:c5 (A), c3 (D), e3 (C) 2.De3, S:c5, d:c3, d:e3 mat, kde A je obranný motív brania hrozbového kameňa, B – uvoľnenie poľa braním, C – odblokovanie poľa a D – odclonenie. Symetria hneď prezrádza riešenie. Naviac nejde o cyklickú, ale iba dvojnásobnú zámenu obranných motívov typu ABCD – BADC (P. Gvozdják, Bratislava). Vybrúsená dvojfázová symetrická dvojnásobná recipročná zámena obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred