Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.5.1994)


Problém č. 2739 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2740 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Mat 2. ťahomAktívni začiatočníci

Pre autorov dnešných skladieb je príznačný rýchly nástup: vidieť, že tvoria ľahko a cítiť aj zlepšovanie. K č. 2739 treba pripojiť aj malú zvodnosť 1.Kb2?. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2739 b. Kc1 Da3 Ve6 Vg4 Jd2 Je7 Pg3 (7), č. Kd4 Vh4 Sb1 Jf7 Pc5 e4 h3 (7); 2740 b. Kg2 Dh7 Vb4 Sh3 Sh6 Jc6 Jg4 Pd3 d5 e2 e4 h2 h4 (13), č. Kf4 De8 Vd7 Vg6 Sc3 Sf7 Jf8 Jh1 Pe3 g5 (10); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2724-2726 vyhrávajú: Lukáč Herc, 955 23 Rybník 511, Marek Kajaba, Minská 11/44, 036 08 Martin-Priekopa a Jaroslav Šedivý, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad. (Oba žartovné problémy vyriešilo viacero riešiteľov, ale došli aj iné nápady, napr. (pri č. 2724) 1.g4-Sg5+ f:g5 2.f:g5 mat, (2725) 1.e5 Sg5 2.c4 Vb2 3.0-0-0 Sf6 mat (to sa však pešiak už hýbal!), resp. pri otočenej šachovnici 1.d1S Ke8 2.Sb3 Vg5 3.Se6 Se7 mat a pod. Hlavné, že nestrácame humor...)

Riešenie problému č. 2733 (Vicén ml.): Zdanlivé hry 1...Vd5, d5 2.b:c3, S:c5 mat, riešenie 1.Se4 hrozí 2.Jf3 mat, 1...V:e5, d:e5, K:e5 2.b:c3, S:c5, Sg7 mat. Zámena dvoch obrán a navyše variant po ťahu kráľa na pole uvoľnené úvodníkom. Schéma je síce pomerne známa, ale pre začínajúcich autorov ide o efektívny spôsob získavania rutiny.

Riešenie problému č. 2734 (Bartolović): Zdanlivé hry 1...Je1 Jge3, Jgf4 2.Vf5, J:d3, Vg5 mat, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.D:d5 mat 1...Jd5~, Jde3, Jdf4 2.Vf5, J:d3, Vg5 (1...Jg2~ 2.De4 mat). Zámena troch obrán, pričom tematické varianty riešenia predstavujú mechanizmus predĺžených obrán jazdca d5. Táto skladba môže zohrať dôležitú úlohu ako predchodca v oddelení dvojťažiek 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu.


Dvaja strelci proti jazdcovi

Táto koncovka narobila veľa starostí nielen hráčom, ale aj skladateľom a riešiteľom štúdií. Dlho sa verilo, že strelci vyhrávajú s výnimkou prípadov, keď jazdec stojí na jednom z polí b2, b7, g2, g7. Až v druhej polovici 80. rokov bola publikovaná počítačová analýza, podľa ktorej strelci vyhrávajú vždy.

To však nebol koniec. V roku 1988 vydal známy arménsky veľmajster kompozičného šachu Genrich Kasparian knihu "Štúdie, state, analýzy", v ktorej vyslovil pochybnosti o rezultáte počítačového programu. Ale najmä vytvoril niekoľko vtipných pozícií, akýchsi mikroštúdií, ktoré sú výnimkou z počítačového pravidla, aj keď pripustíme jeho platnosť. Presvedčte sa sami (vždy čierny začne a remizuje):

a) Ka1 Sb1 Sd2 – Ka3 Jb5: 1...Jd4 2.Sc1+ Kb3 3.Sh7 Jc2+ 4.Kb1 Ja3+ (opakovanie ťahov), Sa2+ Kc2 4.Sh6 Jb3+ atď.

b) Ke3 Sc5 Sh1 – Kh3 Jh4: 1...Jg2+ 2.Kf3 (Kf2) Kh2 3.S:g2 pat.

c) Ke3 Sc8 Sf8 – Kf6 Jc6: 1...Je7 2.Sh3 Kf7 3.Sh6 Kg6 4.Sf8 Kf7 remíza, 4.Sf4 Jd5+ remíza, resp. 2.Sb7 Kf7 3.Sh6 Jf5+.

d) Kc2 Sa2 Sh2 – Kf2 Je2: 1...Jg3 2.Sd5 Jf1 3.Sh2~ Je3+ remíza.

e) Kh1 Sf6 Sh5 – Kf1 Jd2: 1...Je4 2.Se5 (Sh4) Jg3+ 3.S:g3 pat.

f) Kb5 Sc8 Sf2 – Kd3 Kf6: 1...Je4 (hrozí 2...J:f2 a 2...Jd6+ 2.Sf5 Ke2 remíza (lebo opäť vznikla dvojitá hrozba).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 27. mája t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred