Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.7.1969)


Problém č. 300D. Biščan

Čestné uznanie

Šahovski glasnik 1969

Mat 2. ťahom a

pomocný mat 2. ťahomCelkom osobitné miesto zaujímajú v kompozičnom šachu skladby s dvoma (prípadne aj viacerými) výzvami. V minulosti boli takéto nápady vyslovenou raritou, v poslednom čase sa však vyskytujú častejšie, dokonca už boli vypísané turnaje na úlohy tohto druhu. Náš dnešný problém s jubilejným číslom (kontrolná notácia: biely Kg6 Ve1 Jb4 Pe7, čierny Ke8 Pd6) získal čestné uznanie v práve rozhodnutej súťaži juhoslovanského šachového mesačníka. "Témou" turnaja bolo vytvorenie skladieb, ktoré sú zároveň normálnymi dvojťažkami a pomocnými matmi druhým ťahom. Postavenie teda musí spĺňať dve podmienky: buď biely začne a po každom ťahu čierneho dá nasledujúcim ťahom mat, alebo čierny začne a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom (teda naprosto voľné poradie ťahov čierny – biely – čierny – biely, zakončené matom). Prirodzene, kombinácia v takomto "obojživelníku" nemôže byť zložitá, v našom probléme je však osviežená hrozbovými možnosťami, ktoré v skutočnosti nevychádzajú. – Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Novinky z kompozičného šachu

* Za nového predsedu Sekcie kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze zvolili majstra športu Alexandra Pituka z Banskej Štiavnice.

* V memoriáli A. Pongrácza, o ktorom sme písali 4. júla, bude rozhodcom A. Pituk. Zmenená je adresa na posielanie úloh. Usporiadateľom je Ján Valuška, Zvolen, Gottwaldova 9 – zasielacia lehota ostáva nezmenená (28.2.1970).

* Tohto roku bude vypísaný prebor Slovenska v kompozičnom šachu na roky 1964-1969. O tejto vrcholnej slovenskej súťaži napíšeme ešte podrobnejšie, zatiaľ len upozorňujeme autorov, aby sa poponáhľali s uverejnením skladieb do konca roku!

* * *

V máji tohto roku sa uskutočnil v západonemeckom Büsume "Memoriál A. Anderssena" – veľmi dobre obsadený turnaj, ktorý sa skončil víťazstvom vynikajúceho dánskeho veľmajstra Larsena pred Polugajevským zo ZSSR. Z turnaja prinášame rozhodujúcu partiu.


Anglická hra

Biely: Polugajevskij               Čierny: Larsen

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.Jf3 Sb4 4.Dc2 0-0 5.a3 S:c3 6.D:c3 b6 7.e3 Sb7 8.Se2 d6 9.b4 Je4 10.Dc2 Jg5! 11.Sb2 Jd7 12.Dd1 e5 13.d4 Df6 14.d:e5 J:e5 15.J:e5 d:e5 16.f3 Vad8 17.Dc1 Vfe8 18.0-0 Dg6 19.Kh1 h5 20.Vd1 h4 21.V:d8 V:d8 22.h3? J:h3! 23.De1. Je jasné, že nejde 23.g:h3 Dg3 24.Df1 Vd2 atď. 23...e4! 24.D:h4 Vd2 25.D:h3 V:b2 26.Vd1 Df6 27.Ve1 e:f3 28.S:f3 S:f3 29.g:f3 g6 30.e4 Vf2 31.e5 D:f3+ 32.D:f3 V:f3 33.e6 Kf8. Zvyšok Larsenom veľmi dobre a originálne vedenej partie je už len vecou techniky. 34.Vd1 f:e6 35.Vd7 Vf7 36.Vd8+ Ke7 37.Va8 Vf4 38.c5 b:c5 39.V:a7 Kd6 40.Va4 Vf1+ 41.Kg2 Va1 42.Va6+ Kd5 43.a4 c:b4 a biely sa vzdal. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred