Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 15, júl 1963)


Riešenie problému č. 36 (Steudel): Zdanlivá hra 1...Jc3 mat, 1.f3 S:g3 2.f4 Se1 3.f5 Sh4 4.f6 Se1 5.f7 Sh4 6.f8V+! Kg7 (prirodzene, aj to je v danej pozícii najdlhší možný ťah) 7.Vf6 Se1 8.Vf2! Jc3 mat. Osobitná forma témy návratu: pešiak sa vrátil na f2, ale v podobe veže! Úloha vzbudila až nečakane veľký ohlas. Vyriešilo ju 21 čitateľov a plná tretina z nich si neodpustila priaznivú poznámku či už o tejto úlohe, alebo o rozprávkových problémoch všeobecne, napr.: "Úloha pekná, ale pomerne ľahká" (I. Dzuriš), "Konečne sa objavil vtipný a ťažší problém" (A. Poľan), "Mojím koníčkom sú heterodoxné úlohy, i keď sa u nás uverejňujú veľmi zriedkavo" (inž. F. Veselý). Keď pritom vezmeme do úvahy, že sa nevyskytla ani jedna odmietavá pripomienka, výsledok


Osobitnej riešiteľskej súťaže

je mimoriadne pozoruhodný a poučný napr. aj pre problémovú komisiu šachovej sekcie ÚV ČSTV. Knižnú cenu dostávajú na základe žrebovania títo traja riešitelia: Harald Jóny (Kežmarok), inž. Anton Litecký-Šveda (Bratislava) a inž. František Veselý (Piešťany).


40. Albert Burmeister

II. cena

Tägliche Rundschau 1904

Mat 2. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: biely Kf8, Db3, Sg7, Jb8, Je6, Pb7, e7 (7 kameňov), čierny Kd6, Va5, Sf7, Jh5, Pc5, d4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Za správne riešenie poslané do 13. augusta 1963 na adresu redakcie dáme 2 body.


Vzad <<  >> Vpred