Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 16, august 1963)


Väzba v šachu nie je nepríjemná, má v sebe čosi pikantné, niekedy aj paradoxné, viazaný kameň dokonca môže dať mat, ale častejšie sa vyskytuje próza, keď je viazaný kameň skutočne viazaný, nemôže si dobre otvoriť ústa, chcel by síce zabrániť matu, ale čo z toho, keď musí tvrdnúť na svojom mieste, je to chudák a v dnešnom probléme sú traja chudáci.


41. Lev I. Lošinskij

4. čestné uznanie

Trud 1950

Mat 3. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kc8, Vc6, Ve2, Se4, Sh4, Je5, Jf7, Pd2 (8 kameňov), čierny Kf4, Va4, Vf1, Jf2, Pa6, d5, f5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie tohto problému, ktorý obsahuje tri zaujímavé modelové maty, pošlite do 27. augusta 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Za správne riešenie dáme 3 body.

Riešenie problému č. 37 (Havel): 1.Dc1! (hrozí 2.D:g5 mat), 1...D:c1 2.g7 modelový mat, 1...J:c1 2.Jeg3 modelový mat, 1...D:f5 2.Dh1 modelový mat. Ostatné varianty (napr. po iných odťahoch dámy) sú z hľadiska českej školy bezcenné, lebo sa nekončia modelovými matmi.

Riešenie problému č. 38 (Palkoska): 1.Dg4! hrozí 2.Df5+ Kd6 3.Dc5 modelový mat, 1...Vf8 2.d4+ e:d3 e.p. 3.Dd4 modelový mat, 1...e3 2.De6+ Kf4 3.D:e3 modelový mat, 1...Vd5 2.Dg3+ Kf6 3.Dg7 modelový mat, 1...Kd6 2.De6+ Kc7 3.Db6 mat. Tzv. echové (t. j. nejakým spôsobom príbuzné) modelové maty - iba čistotu posledného narúša Vd8.


Vzad <<  >> Vpred