Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 12, jún 1963)


Už viac než tisíc rokov sú známe problémy, ktorých maty majú v sebe akúsi zvláštnu jemnosť spočívajúcu v tom, že každé pole okolo zmatovaného kráľa je kryté jediným spôsobom. Keď pri takomto "čistom" mate je splnená ďalšia podmienka, podľa ktorej sa na vytváraní matu majú zúčastňovať všetky biele kamene (s možnou výnimkou kráľa a pešiakov), hovoríme o mate "modelovom". Kultu modelových matov sa oddáva tzv. česká škola úlohová a venujeme sa mu aj my v novej


Letnej riešiteľskej súťaži

Bude do nej patriť 6 problémov, ktoré uverejníme v 6 po sebe idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň 2 problémy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Každému účastníkovi súťaže prajeme veľa šachového pôžitku pri objavovaní modelových matov!


37. Miroslav Havel

Československá republika 1928

Mat 2. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: biely Ka8, Dc5, Se8, Je4, Jf5, Pg6 (6 kameňov), čierny Kh5, Dg5, Jb8, Je2, Pg4 (5 kameňov), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr 2. júla 1963 - uveďte v ňom prvý ťah, hrozbu a tri "modelové" varianty (2 body).

Riešenie problému č. 33 (Loyd): 1.Vf4 tempo 1...K:g3 2.0-0! Kh3 3.V1h3 mat, 1...K:h1 2.Kf2 Kh2 3.Vh4 mat. Veru, rošáda je dovolená!


Vzad <<  >> Vpred