Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 19, september 1963)


Československo patrí už mnoho rokov medzi najvyspelejšie štáty v štúdiovom šachu. Majú na tom zásluhu mnohí skladatelia, napr. V. Košek, J. Moravec, O. Duras, R. Réti, dr. A. Mandler, F. Dedrle, M. Havel, F. J. Prokop, F. Richter, dr. J. Fritz a desiatky ďalších. Ale najplodnejším a v širokých masách šachistov najobľúbenejším naším štúdiárom je bez sporu Ladislav Prokeš. Uverejnil dosiaľ okolo 1000 štúdií a napriek vysokému veku (8. júna t. r. oslávil už 79. narodeniny), je stále činným skladateľom, ako aj vedúcim šachovej rubriky v denníku Svobodné slovo.

Dnešná štúdia z tvorby majstra Prokeša je ľahkou ukážkou patovej kombinácie. Keď chce biely zadržať pešiaka e2, musí konať veľmi rýchlo.


44. Ladislav Prokeš

Šachové štúdie 1941

Biely remizuje (3+4)Kontrolná notácia: biely Ka8, Sc6, Sc7 (3 kamene), čierny Ka6, Sh4, Pe2, f5 (4), biely začne a vynúti remízu. Za správne riešenie druhej štúdie do jesennej riešiteľskej súťaže, ak ho pošlete najneskôr 8. októbra 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, dáme 2 body.

Riešenie problému č. 41 (Lošinskij): 1.Jg5! hrozí 2.Jg6+ aj 2.Sf3, 1...V:e4 2.Je6+ K:e5 3.d4 mat, 1...J:e4 2.Jh3+ K:e5 3.Sf6 mat, 1...f:e4 2.Vf6+ K:e5 3.Jf3 mat, 1...d:e4 2.Vc5!, 1...K:e5 2.Sg3+ atď. 3 modelové maty s väzbou na tom istom poli.


Vzad <<  >> Vpred