Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 18, september 1963)


Cieľom každého šachistu je dať mat, ale čo keď súper stojí lepšie a všetko nasvedčuje, že nás porazí? Každá záchrana dobrá, hľadáme ju v remíze a jedným druhom remízy je pat. Umenie hrať na pat ovláda veľmi málo šachistov a zriedka ho možno uplatniť, práve preto však skrýva v sebe mnoho pôvabov. Kto neverí, nech sa zúčastní na našej novej


Jesennej riešiteľskej súťaži

Bude do nej patriť 6 štúdií, ktoré uverejníme v 6 za sebou idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň 2 problémy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


43. Alexandr P. Guľajev

Izvestija VCIK 1929

Biely remizuje (3+2)Kontrolná notácia: biely Ka8, Pa6, c2 (3 kamene), čierny Kc8, Ph7 (2 kamene), biely začne a vynúti remízu (bieli pešiaci postupujú zdola nahor) - dokáže zabrániť postupu Ph7? Za správne riešenie, poslané do 24. septembra 1963, možno získať 2 body.

Riešenie problému č. 40 (Burmeister): 1.Jc7 hrozí 2.Db6 mat, 1...S:b3, K:c7, J:g7, Va6, Se8 2.e8J, Se5, Dg3, Jb5, J:e8 mat. 5 modelových matov - vynikajúci výkon.


Vzad <<  >> Vpred