Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 22, október 1963)


Pezinok je mesto, ktoré má v histórii slovenského šachu výnimočné postavenie: 28. mája 1889 sa tu narodil jeden z veľmi významných veľmajstrov, Richard Réti. Hoci Rétiho národnosť je problematická (podľa nám dostupných prameňov slovensky ani česky nehovoril), po I. svetovej vojne sa stal čs. štátnym občanom a hral za reprezentačné mužstvo ČSR, teda kus "vlastníckeho práva" naňho máme. Pre našu rubriku je však zaujímavejšie, že Réti bol zároveň výborným skladateľom. Viaceré z jeho vyše 50 štúdií patria medzi klenoty svetovej tvorby a veľmi známou sa stala aj jeho diskutabilná definícia: "Štúdia je koncovka s neobyčajným obsahom".


47. Richard Réti

28. Říjen 26.9.1925

Biely remizuje (3+3)Kontrolná notácia: biely Kb6, Pa5, b5 (3 kamene), čierny Kd7, Sc4, Jf1 (3), biely začne a vynúti remízu. Kto objaví, ako, získa 5 bodov - remíza sa zaregistruje v siedmom ťahu. Riešenie pošlite do 19. novembra 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 43 (Guľajev): 1.a7! h5 2.c3! h4 3.c4 h3 4.c5 h2 5.c6 h1D pat (5...h1V 6.c7 K:c7 pat), 1...h6 2.c4! h5 3.c5 h4 4.c6 h3 5.c7 h2 pat. Hlavný vtip je v 1. ťahu, ktorým biely núti pešiaka h7, aby sa "vyjadril".

Riešenie problému č. 44 (Prokeš): 1.Sb7+ Kb5 2.Sg3! (2.Sa6+? K:a6 3.Sg3 Sd8! a čierny vyhrá) S:g3 3.Sa6+! K:a6 pat. Pozoruhodná maličkosť s dôrazom na správnom poradí ťahov.


Vzad <<  >> Vpred