Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 21, október 1963)


Výsledok letnej riešiteľskej súťaže

Všetkých 6 úloh (č. 37 až 42) správne rozriešilo a 17 bodov získalo týchto 5 riešiteľov: Marián Cyprian (Dubnica nad Váhom), Ivan Dzuriš (Giraltovce), Ján Habán (Bratislava), Jozef Košinár (Bratislava) a Vojtech Potočný (Chtelnica). Za 15 bodov vyhráva cenu Jozef Gaján (Spišské Podhradie).

O ďalších šiestich výhercoch rozhodol žreb takto: Július Beláň (Častá), Miroslav Horák (Nižná na Orave), Ladislav Jonáš (Šafárikovo), Alexander Poľan (Kežmarok), Karol Vincze (Handlová) a František Zavadilík (Košice).

Ďalej sa na súťaži zúčastnili: K. Baláž, G. Bálint, J. Betták, J. Borguľa, Z. Csintalan, Š. Debri, M. Dérer, J. Halaj, M. Holodňák, T. Hrabovský, M. Janík, J. Janiš, H. Jóny, A. Kalita, inž. J. Karel, inž. J. Kaščák, Ľ. Kordisch, Š. Kriška, inž. A. Litecký-Šveda, F. Mička, V. Mirga, J. Ružinský, inž. J. Šesták, O. Trnavský, inž. F. Veselý, J. Wilček, D. Zbihlej a P. Žatkovič.


46. Henri Rinck

Deutsche Schachzeitung 1906

Biely remizuje (3+4)Kontrolná notácia: biely Ka6, Sc5, Jc6 (3 kamene), čierny Ka8, Se1, Ja7, Pd3 (4), biely začne a vynúti remízu. Ľahká štúdia so sympatickým koncom v štvrtom ťahu. Za jej riešenie, poslané do 5. novembra 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, možno získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred