Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 20, október 1963)


"Biely začne a remizuje (prípadne vyhrá) - tak obyčajne znie výzva na riešenie štúdie. Stáva sa síce niekedy, že autor nedokáže "prirobiť" vhodný prvý ťah bieleho a radšej dá začať čiernemu, ale to v dnešnej štúdii nie je najzaujímavejšie. Iste viac upúta jej špeciálny obsah: po prirodzenom otváracom ťahu 1...S:h2+ nasleduje kombinácia, ktorá sa v jednom subvariante končí obvyklým patom bielemu kráľovi, ale v druhom má iný remízový záver. Objavíte, aký?


45. Arkadij I. Jaroslavcev

V. cena

KFKS Uzbeckej SSR 1947

Čierny na ťahu, biely remizuje (5+5)Kontrolná notácia: biely Ke5, Sh1, Pa2, h2, h3 (5 kameňov), čierny Ke1, Sg1, Pa3, g4, h5 (5), čierny začne a biely vynúti remízu. Riešenie tejto štúdie pošlite najneskôr 22. októbra 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Boj je rozhodnutý v piatich (resp. štyroch) ťahoch - za správne riešenie dáme v rámci jesennej riešiteľskej súťaže 3 body.

Riešenie problému č. 42 (Havel): 1.Jd2 Ka5 2.Jc4+ Ka4 3.Ka2 a5 4.Jb2 mat, 1...a5 2.Je4 Ka3 3.Jc3 a4 4.Jb1 mat - obidva maty sú navzájom takmer rovnaké, ibaže posunuté o jedno pole po frontále, voláme to poschodové echo. V druhom variante ide o kolobeh jazdca, t. j. o jeho návrat na pôvodné pole okružnou cestou. Vzhľadom na taký malý materiál vynikajúca úloha.

* Výsledok letnej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred