Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 23, november 1963)


Koniec ťažký, všetko ťažké. To asi povie po hodine riešenia, kto sa pustí do dnešnej štúdie. Aby sme však záverečný problém jesennej súťaže predsa trochu uľahčili, prezradíme bez dôkazu, že zdanlivo veľmi jednoduché 1.Vg8+? Ke7 2.Se1 vedie po 2...Sf3 k výhre čierneho. Cesta k remíze je rafinovanejšia, najmä sa nesmie prehliadnuť, že čierny má v druhom ťahu dve rovnako silné možnosti, po ktorých biely nedokáže zabrániť ťahu d1D.


48. František Josef Prokop

III.-IV. cena ex aequo

Šachmatnyj listok 1925

Biely remizuje (3+5)Kontrolná notácia: biely Ka6, Vg7, Sf2 (3 kamene), čierny Kd8, Sf6, Sg2, Pd3, g4 (5), biely začne a vynúti remízu. Za správne a úplné riešenie, poslané do 3. decembra 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, dáme 5 bodov.

Riešenie problému č. 45 (Jaroslavcev): Po zrejmých najlepších ťahoch oboch súperov 1...S:h2+ 2.Ke4 g3 3.Kf3 vzniká kritická pozícia: keby teraz stál Ph5 na h4, čierny ľahko vyhrá: 3...Kf1! tempo 4.Sg2+ Kg1! so ziskom strelca (resp. 4.Kg4 g2!), ale za daných okolností ťah 3...Kf1 vedie po 4.Sg2+ Kg1 k patu čiernemu kráľovi 5.h4! Keby si čierny zvolil druhú možnosť 3...h4, je po 4.Kg2 prakticky donútený sám dať pat ťahom 4...Ke2! Raz je teda umŕtvený čierny strelec, druhý raz biely. Veľmi originálna štúdia.


Vzad <<  >> Vpred