Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 26, december 1963)


Edison problémového šachu - tak by sme mohli nazvať všestranného, neustále originálneho a vtipom sršiaceho amerického majstra problémov, Samuela Loyda (30. 1. 1841 - 10. 4. 1911). Prirodzene, nebol by to Loyd, keby nevynikal aj v oblasti problémových kuriozít. Vytvoril ich na desiatky a že mal k tomu talent, iste uznáte, keď rozriešite dnešný problém.


50. Samuel Loyd

Chess Monthly 1858

Položte na šachovnicu čierneho kráľa tak,

aby vznikla trojťažka (16+0)Kontrolná notácia: biely v základnom postavení partie, po pridaní čierneho kráľa biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 14. januára 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - možno zaň získať 3 body.

Riešenie problému č. 47 (Réti): Hlavný variant 1.Kb7! Je3 2.a6 Jd5 3.a7 Jc7 4.a8D Sd5+ 5.Ka7 J:a8 6.b6 Kc8 7.b7+ S:b7 pat, niektoré odbočenia 5...S:a8 6.b6, 1...Sd5+ 2.Ka7, 1...S:b5 2.a6 atď. Najchúlostivejšia zvodnosť 2.b6? má podľa autora viaznuť na 2...Jd5, zdá sa však, že správnou odpoveďou je iba 2...Jf5! Štúdia ako vybratá z partie, pravda, až na ten efektný koniec.

Riešenie problému č. 48 (Prokop): 1.Sh4! S:h4 2.V:g4 Sf2! 3.V:g2 d2 4.Vg5! d1D 5.Vd5+ D:d5 pat, 2...Sf1! 3.V:h4 d2+ 4.Ka5! d1D 5.Vd4+ D:d4 pat. Dokonalá práca, ktorej dva rovnocenné varianty (!) vyúsťujú do krásnych "poschodových" echových patov.


Vzad <<  >> Vpred