Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 25, december 1963)


Werichova rozprávka "Chlap, děd, vnuk, pes a hrob", zložená zo samých jednoslabičných slov, je medzi všetkými rozprávkami skutočnou zvláštnosťou. Svoje kuriozity majú aj sochári, hudobníci a iní umelci. Prirodzene, ani šachoví skladatelia nechcú na tomto poli zaostať, a to tým skôr, že problémový šach je pre kuriozity ako stvorený. Aby sme ukázali pravdivosť tejto podozrivej vety, zameriame sa na šachové kuriozity v celej našej novej


Zimnej riešiteľskej súťaži

Bude do nej patriť 6 problémov, ktoré uverejníme v 6 za sebou idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom rozriešiť aspoň 2 problémy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Keď máš chuť, rieš, čo vieš a hneď píš, no strež sa chýb, nech dáš čím skôr mat!


49. Bedrich Formánek

Die Schwalbe 1962

Mat 2. ťahom, 3 riešenia (7+5)Kontrolná notácia: biely Kb4, Dc1, Vc8, Sh7, Jd5, Jg4, Pc4 (7 kameňov), čierny Kd4, Vd1, Sa1, Jd2, Jf7 (5 kameňov), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat (bieli pešiaci postupujú zdola nahor). Problém má tri riešenia, v každom dvojitú hrozbu a po jednej obrane dva maty (tematický duál). Za každé z riešení, poslané do 2. januára 1964, možno získať dve tretiny bodu.


Vzad <<  >> Vpred