Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 2, január 1964)


Keď sa vám niekedy zunuje hrať s priateľom šach (trebárs vás nudí, že začína vždy tým istým pešiakom), navrhnite mu pre spestrenie niečo nové, napríklad hru, ktorá sa navonok od šachu neodlišuje, ťahá sa rovnako, kôň je kôň, vyhrá však nie ten, kto dá mat, ale komu sa podarí prvému šachovať súperovho kráľa. Nič viac a nič menej. Bude to však vôbec šach? Dialekticky povedané, aj bude, aj nebude, skúste, uvidíte, má to svoju pikantnosť, hrá sa rýchlejšie, a nič divného, dajú sa na tento spôsob robiť aj problémy, len sa pozrite na dnešný diagram.


52. Johannes J. Burbach

Fairy Chess Review 1950

Šach 2. ťahom (2+6)Kontrolná notácia: biely Ke1, Va1 (2 kamene), čierny Ke8, Vh8, Pa6, b7, g7, h6 (6), biely začne a dá druhým ťahom šach čiernemu kráľovi. To by v podstate nebolo zložité, daný problém však kladie značné nároky na logické myslenie. Kto ho vyrieši so správnym odôvodnením, dostane v rámci zimnej súťaže 4 body - riešenie pošlite do 11. februára 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 49 (Formánek): 1.Jc7 hrozí 2.Je6, Jb5 mat, 1...J:c4 2.D:c4, Df4 mat, 1.Jc3 hrozí 2.Jb5, Je2 mat, 1...J:c4 2.Df4, V:c4 mat, 1.Jf4 hrozí 2.Je2, Je6 mat, 1...J:c4 2.V:c4, D:c4 mat. Cyklické striedanie dvojitých hrozieb a tematických duálov, ostatné varianty sú bezvýznamnými doplnkami.

Výsledok osobitnej súťaže z 24. čísla uverejníme v rubrike budúceho čísla.


Vzad <<  >> Vpred