Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 7, apríl 1964)


Dán Knud Hannemann (nar. 16. 2. 1903) nie je u nás veľmi známy, ale to nič nemení na fakte, že patrí k najlepšej svetovej triede šachových skladateľov. Medzi jeho vyše 700 problémami nájdeme úlohy prakticky všetkých druhov a štýlov, od obyčajných po kuriózne, od ortodoxných po rozprávkové, od krátkych po dlhé, od "modelových" po strategické a - logické. Tých posledných nie je veľa, ale keď už, tak nech stoja za to.


57. Knud Hannemann

I. cena

49. tematický turnaj

Problemnoter 1961

Mat 3. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: biely Kf7, Db3, Sf3, Jg2, Pe6, f4, h3 (7 kameňov), čierny Kf5, Va5, Vd2, Jg3, Pa7, d4, e3, e7, f2, g7, h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Tematické pokusy sú 1.Db7? a 1.Db8?. Za správne riešenie poslané na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, do 21. apríla 1964, dáme 3 body.

Riešenie problému č. 52 (Burbach): 1.0-0-0! a šach nasledujúcim ťahom. Vtip je v tom, že čierny už nemá právo na rošádu, lebo v ťahu, ktorý predchádzal úvodníku, musel brať kráľom alebo vežou bielu figúru (v opačnom prípade by totiž biely nebol mal právo rošovať!). Využíva sa tu známe pravidlo, podľa ktorého rošáda je dovolená vtedy, keď nemožno dokázať, že kráľ alebo veža sa už pohli. Pokus 1.Vd1? viazne prirodzene na 1...0-0!

Riešenie problému č. 53 (Dawson): 1.Ke8 tempo 1...S5c7, S4d6, S5b6, S5c5, S7b6, S8c7, S7c5, S8d6 2.Ve5+, Ve5+, J:d4+, J:d4+, Jd8+, Jd8+, V:e7+, V:e7+ atď. Osemnásobné prerušenie strelca strelcom!


Vzad <<  >> Vpred