Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 6, marec 1964)


Najprv malá nezáživná prednáška: Každá úloha s logickou kombináciou musí obsahovať aspoň jeden pokus o riešenie (tzv. tematický pokus), ktorý nevedie k cieľu pre určitú obranu čierneho. Biely preto urobí nejakú inú kombináciu (tzv. prípravný plán), ktorou donúti čierneho k určitému ťahu, takže potom už tematický pokus vyjde. To je jedna možnosť (a mohli sme ju sledovať napr. v probléme č. 55). Druhú možnosť ukazuje dnešný problém, obsahujúci niekoľko zdanlivo rovnocenných prvých ťahov bieleho, pričom však iba jeden z nich je správny (ďalšie ostávajú tematickými pokusmi). Máme pred sebou úlohu s tzv. výberovým plánom.

A po šedej teórii trochu zelenej praxe: pusťte sa s chuťou do riešenia, úloha je skutočne pekná!


56. Dr. Erich Zepler

Morgenzeitung 1931

Mat 3. ťahom (6+2)Kontrolná notácia: biely Ke2, Vb3, Vg3, Je1, Pc2, e3 (6 kameňov), čierny Kc1, Sa7 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 7. apríla 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5; dáme zaň 3 body.

Riešenie problému č. 51 (Ericsson): 1.Sg2+ Kf4 2.Dh4+ Kf5 3.Dh5+ Ke6 4.De8+ Kd6 5.Dd8+ Kc5 6.Da5+ Kc4 7.Da4+ Kd3 8.Dd1+ Ke3 9.De1+ Kf4 10.Dh4+ atď., 2...Ke3 3.De1+ a rovnako v opačnom zmysle. Základné postavenie kameňov pripomína tvar sovietskeho sputnika č. 2, pohyb č. kráľa (prípadne aj b. dámy) zase pohyb družíc okolo Zeme. Unikátna staticko-dynamická symbolická štúdia.


Vzad <<  >> Vpred