Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 10, máj 1964)


Prosíme čitateľov, aby nám napísali, ako sú spokojní so zameraním, obsahom, úrovňou a rozsahom našej šachovej rubriky. Napíšte, ako by ste si predstavovali rubriku, ktorá by vás najviac uspokojila!


60. Herbert Grasemann

Die Welt 1950

Mat 5. ťahom (4+4)Kontrolná notácia: biely Kf2, Df7, Sb1, Jd6 (4 kamene), čierny Kd8, Sa4, Jh4, Pc7 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Záverečná úloha jarnej riešiteľskej súťaže obsahuje tzv. tému zamestnávania, t. j. kombináciu, pri ktorej biely získa rozhodujúcu výhodu na základe neustáleho "zamestnávania" čierneho (tematický pokus 1.Se4? s hrozbou 2.Jb7+ 3.Df8+ nevychádza pre 1...c:d6!). Riešenie pošlite do 2. júna 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 (5 bodov).

Riešenie problému č. 56 (Zepler): Tematické pokusy 1.Vg4, Vg5, Vg6, Vg8? viaznu postupne na 1...Sd4, Sc5, Sb6, Sb8! s využitím patu po braní strelca. Rieši preto jedine 1.Vg7! tempo 1...Sd4 2.Vd7 S ľub 3.Vd1 mat, 1...Sc5 2.Vc7 S ľub 3.Jd3 mat, 1...Sb6 (Sb8) 2.Vb7 S ľub 3.Vb1 mat. Mimoriadne podarená úloha s výberovým plánom.

Riešenie problému č. 57 (Hannemann): Tematický pokus 1.Db7? s hrozbou 2.Sg4 mat, vyvracia 1...h5! (a nie 1...Vd5 2.D:d5 mat), podobne 1.Db8? s hrozbou 2.Jh4 mat, nevychádza pre 1...g5! (1...Ve5 2.D:e5 mat). Úvodník 1.Db4 s krátkou hrozbou 2.D:a5 mat vedie k variantom, v ktorých sa vzájomne vystriedajú hrozby a maty z tematických pokusov: 1...Vd5 2.Db7! (hrozí 3.D:d5 mat) Vd5 ľub 3.Sg4 mat, 1...Ve5 2.Db8! (hrozí 3.D:e5 mat) Ve5 ľub 3.Jh4 mat atď. Okrem intencie však vychádza aj vedľajšie riešenie 1.Db7 h5 2.Dc7 a 3.Jh4 alebo D:a5 mat, za objavenie ktorého bolo možné získať ďalšie 3 body. Ide asi o tlačovú chybu v Hannemannovej zbierke úloh.


Vzad <<  >> Vpred