Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 9, apríl 1964)


Nepriaznivé podmienky pre kultúrny rozvoj Slovenska v časoch Rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj prvej ČSR, sa odrazili medziiným vo veľmi nízkom počte šachových skladateľov. Výnimočné postavenie medzi nimi mal Martin Folkmann (nar. 6. 2. 1909 v Čadci), lebo sa jediný zaoberal logickými problémami - žiaľ, mladý zomrel.

Do našej jarnej riešiteľskej súťaže sme zaradili jeho najznámejšiu úlohu, ktorá obsahuje kombináciu s tzv. usporiadanými prípravnými plánmi. Podstatu tejto témy pochopí každý, kto si uvedomí rozdiely medzi rozličnými ťahmi strelca v tematických pokusoch a riešení.


59. Martin Folkmann

IV. cena, tematický turnaj

Dresdner Anzeiger 1927

Mat 4. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: biely Ka5, Ve2, Vh3, Sa1, Pa2, b5 (6 kameňov), čierny Ka3, Dg3, Vh7, Jg7, Jh5, Pa6, c4, f5, h4, h6 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Za riešenie poslané do 19. mája 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, možno získať 4 body.

Riešenie problému č. 55 (Massmann): Tematický pokus 1.Je7? s hrozbami 2.Jf5 a Jeg6 mat viazne na 1...Sc2!, podobne 1.Je3? 2.Jf5, Vg4 mat, 1...Sd7! Prípravným plánom 1.Vg2! hr. 2.Jg6+ Kh3 3.Jdf4 mat odláka biely čierneho strelca na nevýhodné polia e8, c2, čím umožní uskutočnenie tematických pokusov: 1...Se8 2.Je7! Sg6 3.Je:g6 mat, 1...Sc2! 2.Je3! Sf5 3.J:f5 mat. "Logika" spočíva v rozčlenení kombinácie na plány a ich myšlienkovom spojení - v problémovom šachu je to oproti bežnému používaniu oveľa užší pojem.


Vzad <<  >> Vpred