Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 13, jún 1964)


Miniatúrky sú problémy, ktoré nemajú viac ako 7 kameňov (bielych a čiernych spolu). Miniatúrnych troj- a viacťažiek, ako aj štúdií behá po svete ohromné množstvo, zato o miniatúrne dvojťažky je núdza. Predsa však možno medzi nimi nájsť aj úlohy obsahove bohaté, vtipné, efektné. Aký prívlastok by ste dali dnešnej miniatúrke menej známeho českého skladateľa?


63. Josef Cumpe

Bohemia 1908

Mat 2. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Kd5, Df2, Jf1, Pg3 (4 kamene), čierny Kh1, Sh2, Jf3 (3), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 14. júla 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 (2 body). Je to druhý problém do letnej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 59 (Folkmann): Nejde ihneď 1.Sc3? Pre 1...Dc7+!, ani 1.Sd4? Je6!, ale len 1.Se5! Je8 2.Sd4! Vc7 a až teraz 3.Sc3! s prakticky nebrániteľným 4.Sb4 mat. Obsahom je odlákanie Jg7 a prilákanie Vh7 na c7.

Riešenie problému č. 60 (Grasemann): 1.Sc2! Sc6! (1...Sb5 2.J:b5, 1...Sd7 2.Df6 mat) 2.Se4! Sa4 3.Jb7+ Kc8 4.Df8+ Kd7 5.Jc5 mat. Traja riešitelia nás však prekvapili vedľajším riešením 1.Jb7+ Kc8 2.Jc5! Kb8 3.Dd5 Sc6 4.D:c6, 3...c6 4.Dd7+, 2...Kd8 3.Je6+, 1...Jg6 2.Dg8+ atď. (plus 5 bodov).


Vzad <<  >> Vpred