Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 5, marec 1964)


Kto si chce pocvičiť svoju šachovú logiku, urobí dobre, keď sa pokúsi rozriešiť úlohu s tzv. logickou kombináciou, čo je to? Pár slov by na objasnenie tohto pojmu nijako nestačilo, a tak - hoci podľa názoru básnikov jarné mesiace nevytvárajú práve najvhodnejšie podmienky pre rozvoj logického myslenia - venujeme "logickým" úlohám celú našu novú


Jarnú riešiteľskú súťaž

Bude do nej patriť 6 úloh, ktoré uverejníme v 6 za sebou idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň 2 problémy.


55. Dr. Wilhelm Massmann

Miniatures Stratégiques 1935

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: biely Kg7, Vg1, Jd5, Jf4 (4 kamene), čierny Kh4, Sa4 (2 kamene), biely začne a napriek obrane čierneho dá mat najneskôr svojím tretím ťahom. Pre pochopenie tejto úlohy je potrebné, aby ste sa presvedčili, prečo nevedú k cieľu tzv. tematické pokusy 1.Je7? a 1.Je3? V čom tu bude podľa vášho názoru logika? Za riešenie poslané do 24. marca 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 50 (Loyd): Treba pridať č. Kh4 a riešenie znie: 1.d4 Kg4 2.e4+ 3.g3 mat, 1...Kh5 2.Dd3 3.Dh3 mat. Vtipný objav! Prekáža niekomu, že veže, jazdci aj krajní pešiaci sú neekonomickí?


Vzad <<  >> Vpred