Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 4, február 1964)


Keď obaja súperi vykonali po 50 ťahoch bezprostredne za sebou bez toho, aby bol braný kameň, alebo aby potiahol pešiak, výsledné postavenie sa pokladá za remízu - toľko hovorí pravidlo, o ktorom len veľmi málo šachistov môže povedať, že ho v praxi použilo. Dnešným problémom na záver zimnej riešiteľskej súťaže sa podujímame tento nedostatok praxe našim riešiteľom vynahradiť. Najprv si teda pre istotu ešte raz prečítajte uvedené pravidlo a potom sa pustite do riešenia. Pozor, hrozí remíza!


54. Knud Hannemann

Verzia The Chess Amateur 1927

Biely vyhrá (3+1)Biely vyhrá, pričom predpokladáme, že obaja súperi, kým sa dostali do daného postavenia, vykonali po 47 ťahoch bez toho, aby brali kameň alebo hrali pešiakom.

Kontrolná notácia: biely Ka6, Vg2, Vh6 (3 kamene), čierny Kd4 (1). Riešenie pošlite do 10. marca 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - možno zaň získať 4 body.

Zo šiestich 14-kameňových riešení rekonštrukčného problému (viď minulú rubriku) pokladáme dve za najzásadovejšie: z jedného konca J. Hýroš: b. Ka8, Da6, Jf5, Pb7, c7, e7, f6, g6, h7, č. Kh8, Vb4, Ve2, Sa2, Sa5 (9 + 5 = 14), ktorý úlohu "vyčistil" od akýchkoľvek vedľajších variantov a z druhého konca J. Valuška: b. Ka8, Dd6, Pb7, c7, e7, f6, g6, h6, h7, č. Kh8, Vb2, Ve4, Sa5, Sc4 (9 + 5 = 14), ktorý každej z čiernych figúr umožnil ešte jednu obranu (Vf2, Sc3, Vf4, S:a6), pravda, so starými matmi. Ťažká otázka: čo je lepšie?


Vzad <<  >> Vpred