Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 11, máj 1964)


Redakcia Prírody a spoločnosti vypisuje pre československých šachistov


Turnaj v skladaní

retrográdnych šachových problémov, t. j. problémov, ktorých idea spočíva v retrográdnej analýze alebo v spätných ťahoch. Každý autor sa môže na súťaži zúčastniť problémami v ľubovoľnom počte s podmienkou, že ich pošle najneskôr 17. augusta 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. V turnaji budú udelené 2 alebo 3 ceny v celkovej hodnote okolo Kčs 500,- (I. cena Kčs 300,-), prípadne aj ďalšie vyznamenania s knižnými odmenami. O prevzatie funkcie rozhodcu bol požiadaný dr. K. Fabel (NSR).


61. Zdravko Maslar

III. cena

16. tematický turnaj

Problem 1957

Aký bol posledný ťah bieleho? (5+6)Kontrolná notácia: biely Ka7, Vb7, Vd7, Sa8, Jb8 (5 kameňov), čierny Kc8, Pa5, a6, b6, d6, e7 (6), na ťahu je čierny - aký bol posledný ťah bieleho? Ako ukážku jedného typu retrográdnych problémov uverejňujeme nie veľmi zložitý, ale zaujímavý problém juhoslovanského autora, v ktorom treba dokázať, aký bol ťah bieleho, ktorým sa dospelo k danému postaveniu. Riešenie tohto problému tvorí náplň


Osobitnej riešiteľskej súťaže

v ktorej odmeníme troch najlepších riešiteľov hodnotnými knihami. Z viacerých možností treba vybrať jedinú správnu - dôkazy o nemožnosti iných posledných ťahov bieleho majú ostro pointovaný charakter a budú sa vám iste páčiť. Riešenie pošlite na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5, do 16. júna 1964.

* V nasledujúcom čísle vypíšeme novú riešiteľskú súťaž!


Vzad <<  >> Vpred