Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 17, august 1963)


Štatistika je vždy zaujímavá. Hovorí nám napríklad, že Miroslav Havel (7. 11. 1881 - 8. 7. 1958), najväčší predstaviteľ českej školy úlohovej, zložil (počnúc svojou prvotinou 1. 5. 1898) každé dva týždne jeden problém. Pravda, to vôbec neznamená, že autor "vyrábajúci" problémy rýchlosťou jeden denne bude lepší než Havel. Iba rýchlejší, a to je pojem, ktorý v problémovom šachu nemá veľa miesta. Udivuje však - obzvlášť vzhľadom na Havlovo dogmatické, ale pritom dobrovoľné rozšírenie požiadavky ekonómie modelového matu na bielych pešiakov, že temer každý z jeho vyše 1500 problémov (väčšinou trojťažiek!) je myšlienkove bohatým a konštrukčne dokonale vybrúseným dielom. Havel bol proste génius, akých sa veľa nerodí a ku ktorého tvorbe treba vždy pristupovať s úctou.


42. Miroslav Havel

Národní osvobození 1926

Mat 4. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: biely Ka1, Vb6, Jb1 (3 kamene), čierny Ka4, Pa6 (2), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Posledný problém do letnej riešiteľskej súťaže obsahuje okrem dvoch modelových matov zaujímavú geometrickú tému. Riešenie pošlite najneskôr 10. septembra 1963 na adresu redakcie. Možno zaň získať 4 body.

Riešenie problému č. 39 (Balík): Keby začínal čierny, vyšlo by 1...f5 2.Je5 Ke4 3.Sf3 mat (modelový), 1...K:c6 2.Sc4 f5 3.Vc7 mat (nemodelový). Úvodník 1.Vg7!! (tempo!) vedie k variantom 1...f5 2.Vg6 f4 3.Jc3 mat, 1...Ke6 2.Sc4+ Kf5 3.Jd6 mat, 1...Ke4 2.Jc3+ Kf5 3.Sg4 mat (1...K:c6 2.Sc4 atď.)


Vzad <<  >> Vpred