Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 14, júl 1963)


Výsledok jarnej riešiteľskej súťaže

19 bodov za správne rozriešenie všetkých 6 úloh (č. 30 až 35) získalo tentoraz 22 riešiteľov. Z nich žrebom vyhrávajú ceny: Marian Cyprian (Dubnica nad Váhom), Ivan Dunaj (Bobrovec), inž. Zdeno Chvalovský (Bratislava), Ján Peteraj (Brezno), Karol Rückschlos (Zvolen) a inž. Jozef Šesták (Košice).

O ďalších 6 výhercoch (ktorí rozriešili aspoň 2 úlohy) rozhodol žreb takto: Ján Janiš (Bratislava), Jozef Košinár (Bratislava), Šimon Meliš (Ilava), František Mička (Šaca), Ján Roháľ (Košice) a Anna Taranová (Čadca).

Plný počet bodov získali ešte títo riešitelia: J. Borguľa, M. Dérer, L. Eleš, P. Grobarčík, J. Habán, inž. Z. Homola, J. Hudec, A. Kalita, inž. J. Kaščák, J. Makovník, I. Novák, L. Pánik, V. Potočný, J. Valuška, F. Votava a S. Zábojník.

Mená ostatných 66 riešiteľov doteraz najúspešnejšej súťaže nemôžeme uverejniť pre nedostatok miesta.


39. Josef Balík

I. cena

Národní politika 1924









Mat 3. ťahom (7+4)



Kontrolná notácia: biely Ke1, Ve7, Se2, Jb5, Jc6, Pb4, g3 (7 kameňov), čierny Kd5, Pb6, e3, f6 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Všimnite si, že na obidva ťahy čierneho zo základnej pozície vychádzajú matové pokračovania ("biely na ťahu"). Podarí sa bielemu tento pripravený obsah zachovať?

Riešenie pošlite najneskôr 30. júla 1963 na adresu redakcie. Možno zaň získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred