Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 5. 1991)


Problém č. 190

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dc6, Vg1, Je4, Jf5, Pg3 (6), č. Kg4 (1).

Ďalší originál autora z nášho okresu je svedectvom napredovania – riešiteľom sa bude iste páčiť. Ak správne riešenie pošlete do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom, môžete získať 2 body do dlhodobej súťaže.


Riešenie problému č. 188 (Hlinka) z 11. 4. 1991: biely vyhrá 1.g4! b5 2.g5 b4 3.g6 b3 (3...h:g6 4.h7 b3 5.h8D bv.) 4.g:h7! (nie 4.g7 b:a2! 5.g8D a1D) 4...b2 (4...b:a2 5.h8D) 5.h8D b1D 6.Da8+ Kb5! 7.Db7+ (tiež Db8+) Ka4 8.Db3+! (nie 8.D:b1? – pat, 8.Dd7+ Kb4 9.Db7+ iba predlžuje hru) 8...D:b3 9.a:b3 K:b3 10.h7 a2 11.h8D(S) vyhrá!, b) čierny vyhrá 1...b5 2.g4 b4 3.g5 b3 4.g6 b:a6! 5.g7 a1D 6.g8D Dh1+ 7.Kg4 Dg2+ (tiež Dg1+) 8.Kh5! Dg6+ 9.D:g6 h:g6 10.K:g6 a2 11.h7 a1D(S) vyhrá = 10 bodov (5+5). –MC–


Vzad <<  >> Vpred