Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 4. 1991)


Problém č. 188

Michal Hlinka, Košice

Originál pre OBZOR

Začínajúci vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Kh3, Pa2, g2, h4, h6 (5), č. Ka6, Pa3, a5, b7, h7 (5), začínajúci vyhrá.

Autor problému č. 188 sa vypracoval v uplynulom desaťročí medzi popredných čs. skladateľov štúdií. Svedčil o tom počet vyznamenaní, z ktorých sú cenné najmä udelené v náročných súťažiach v ZSSR. M. Hlinka odborne riadi rubriku štúdiovej časti v mesačníku Čs. šach.

Do našej súťaže prispel originálnou štúdiou na tzv. opičiu tému. Výzva pod diagramom prezrádza, aká je v pozícii výhoda prvého ťahu – v hlavných variantoch vyhrá biely i čierny v 11., resp. 12. ťahu. Za správne dokázanie výhier môžete získať 10 bodov (5+5), pri uvedení aj nesprávnych ťahov možno body stratiť. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 186 (Prokop) z 7. 2. 1991: 1.Vc8 šach!, 1...Sd8 2.Kd7+ D:d5 mat, 1...Se8 2.Kf5+ D:d5 mat – 2 body. Dva tzv. "echo" varianty – opakovanie matového obrazca na inom mieste.


Partia pre poučenie

Sokolskij – Strugač, r. 1958 – Sokolského hra:

1.b4 e5 2.Sb2 f6 3.e4 S:b4 4.Sc4 Jc6 5.f4 e:f4 6.Jh3 Jge7 7.J:f4 Ja5? 8.S:f6! Vf8 (8...g:f 9.Dh5+) 9.Jh5! J:c4 (nie g:f? 10.Jg7 mat) 10.J:g7 Kf7 11.0-0 Kg8 12.Dh5 V:f6 13.V:f6 Jg6 14.V:g6! h:g6 15.D:g6 Kh8 16.Je8! De7 17.Jf6! 1:0. –MC–


Vzad <<  >> Vpred