Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 4. 1991)


Problém č. 189

Erich Brunner, Švajčiarsko

Akademisches Monatsheft für Schach 1910

Mat 3. ťahom (11–5)Kontrolná notácia: b. Ke5, Vc4, Vg1, Sh3, Ja8, Pa4, a6, c3, c5, f6, g5 (11), č. Kc6, Pa5, c7, f7, g6 (5).

Švajčiarsky kompozítor sa špecializoval na troj– a viacťahové problémy. Objavil niekoľko nových tém, ktoré sú pomenované po ňom. Jedna z nich (objavená v r. 1910) je predstavená v probléme č. 189. Riešenie šiesteho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 3 body.


Riešenie problému č. 187 (Draiska) z 21. 2. 1991: 1.d3! hrozí 2.e4+ V:e4 3.d:e4 mat, 1...Vd4 2.Je3+ Ke5 3.Jc4+ Kf4 4.Sc1 mat, 1...Sd4 2.Jf4+ Ke5 3.Vc5+ Kd6 4.Je4 mat – téma prerušenia veže a strelca – tzv. Grimshaw = 4 body.


Partia pre poučenie

Botvinnik – Portisch, Monte Carlo 1968, Anglická hra

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 d5 4.c:d5 J:d5 5.Sg2 Se6 6.Jf3 Jc6 7.0-0 Jb6 8.d3 Se7 9.a3 a5 10.Se3 0-0 11.Ja4 J:a4 12.D:a4 Sd5 13.Vfc1 Vfe8 14.Vc2 Sf8 15.Vac1 Jb8 16.V:c7! Sc6 17.V1:c6 b:c6 18.V:f7!! h6 (po 18...K:f7 ide 19.Dc4+ Kg6 20.Dg4+ Kf7 21.Jg5+ Kg8 22.Dc4+ Kh8 23.Jf7+ Kg8 24.Jh6+ Kh8 25.Dg8 mat!) 19.Vb7 Dc8 20.Dc4+ Kh8 21.Jh4!! D:b7 22.Jg6+ Kh7 23.Se4! Sd6 24.J:e5+ g6 25.S:g6+ Kg7 26.S:h6! – 1:0, lebo po 26...K:h6 ide 27.Dh4+ Kg7 28.Dh7+ Kf6 29.Jg4+! Ke6 30.D:b7. –MC–


Vzad <<  >> Vpred