Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 2. 1991)


Problém č. 187

Imants Draiska, Lotyšsko

I. cena

Konkurz v Lotyšsku 1957

Mat 4. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kh2, Vc7, Vc6, Sb2, Jg2, Jg3, Pd2, e2, f2 (9), č. Kd5, Va4, Sa7, Jg8, Jh6, Pf7, g4, h3 (8).

Vzájomné prerušenie pôsobnosti čiernych figúr je námetom problému č. 187. Do hodnotenia v riešiteľskej súťaži môžete získať 4 body, ak správne riešenie pošlete najneskôr do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 185 (Lupták) z 31. 1. 1991: 1.Sd3! hrozí 2.Dc4+ K:e5 3.De4 mat, 1...K:c5 2.D:c7+ Kd4 3.Dd6 mat, 1...Jf6 2.Dc4+ K:e5 3.Sf4 mat, 1...K:e5 2.Sf4+ Kd4 3.Dc4 mat, 1...K:d3 2.Dd5+ Sd4 3.Vd2 mat – zapojenie všetkých figúr do hry = 3 body. Iba k zdanlivému riešeniu viedol ťah 1.Sf4? hrozí 2.Dc4 mat, po obrane 1...Ke4! sa mat 3. ťahom nedosiahne.


Partia pre poučenie

Sämisch – Nimcovič, Kodaň 1922, Indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 5.Sg2 Se7 6.Jc3 0-0 7.0-0 d5 8.Je5 c6 9.c:d5 c:d5 10.Sf4 a6! 11.Vc1 b5 12.Db3 Jc6! 13.J:c6 S:c6 14.h3 Dd7 15.Kh2 Jh5 16.Sd2 f5! 17.Dd1 b4! 18.Jb1 Sb5 19.Vg1 Sd6 20.e4 f:e4!! 21.D:h5 V:f2 22.Dg5 Vaf8 23.Kh1 V8f5 24.De3 Sd3 25.Vce1 h6!! a biely sa vzdal, lebo po 26.Kh2 alebo g4 ide V5f3! – 0:1 –MC–


Vzad <<  >> Vpred