Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 7. 2. 1991)


Problém č. 186

František Josef Prokop

602 Problemnoter 03/1956

II. cena odd. I

Larsens Selbstmattturnier

Samomat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Ke6, Dh6, Vc4, Vg4, Sd5 (5), č. Kg8, Da2, Sg5, Sg6 (4).

V minuloročnej dlhodobej riešiteľskej súťaži sme pokusne uverejnili pre laika nezvyčajný problém: biely hral tak, aby dostal mat (na rozdiel od šachu praktického – hraného, kde sa snaží dať mat či vyhrať). Veľké množstvo správnych riešení nás presvedčilo o tom, že i táto oblasť kompozičného šachu sa dá ľahko zvládnuť.

Samomaty majú svoju vlastnú logiku – sú akýmsi protipólom priamych matových úloh. I tu síce biely vyvíja iniciatívu, ale matuje čierny. Takže výzva pod diagramom si vyžaduje, aby začal biely a prinútil čierneho, aby mu dal mat 2. ťahom (1. biely – čierny 2. biely – čierny mat). Riešenie 4. problému riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 183 (Buček) z 10. 1. 1991: 1.Se2! tempo, 1...Kc6, Ke4, J ľub. 2.Jb4, D:e6, Sf3 mat = 2 body.

Riešenie problému č. 184 (Burda) z 24. 1. 1991: 1.c7! hrozí 2.Jc6 mat, 1...D:h3 2.Sd6 mat (nie 2.Jd7?), 1...D:d5 2.D:d5 mat, 1...D:g5 2.Jd7 mat (nie 2.Sd6?). Pokusy o riešenie 1.Se7?, 1.Sf8?, 1.D:g2?, 1.D:d1?, 1.Sc4? (1.Sf7?, 1.Sg8?, 1.Sb3?) nevychádzajú pre obrany čierneho 1...Jg4!, Jg4!, Jf3!, Dd2!, De4! = 2 body.


Partia pre poučenie

Lasker – Pirc, Moskva 1935 – sicílska obrana:

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 e6 7.0-0 a6 8.Se3 Dc7 9.f4 Ja5? 10.f5! Jc4 11.S:c4 D:c4 12.f:e6 f:e6 13.V:f6! g:f6 14.Dh5+ Kd8 15.Df7 Sd7 (15...Se7 16.Jf5!) 16.D:f6+ Kc7 17.D:h8 Sh6 18.J:e6+! D:e6 19.D:a8 S:e3+ 20.Kh1 – 1:0. –MC–


Vzad <<  >> Vpred