Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 1. 1991)


Problém č. 184

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Kc8, Dh1, Vd8, Vf4, Sa3, Sd5, Jb8, Jh3, Pc6, g5 (10), č. Ke5, Dg2, Jd1, Jh2, Pc3, f5 (6), mat 2. ťahom.

Pri riešení problému č. 184 od nášho najpravidelnejšieho prispievateľa originálnych kompozícií si musíte dať pozor, aby ste neuviazli v niektorej zvodnosti (prvých ťahov vedúcich iba zdanlivo k splneniu výzvy). Správne riešenie posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu možno získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík našej tlače.


K 1. januáru t. r. získali III. VT títo riešitelia z nášho okresu:

Ing. M. Podoba, J. Drha, E. Poruban, J. Tomanička, J. Lörinc, M. Gajdoš, všetci z Dubnice nad Váhom, T. Poruban, M. Poruban, T. Poruban ml., všetci Prejta, P. Behanec, M. Buček, V. Buček, všetci Mikušovce, R. Bakoš, M. Dohňanský, obaja Červený Kameň, Š. Bielik, J. Kaprálik, V. Lazar, Š. Maršek, F. Vítek J. Kolek, Ľ. Domanický, všetci Pov. Bystrica, I. Jakubík, M. Šnapko, obaja Nová Dubnica, P. Gombár, A. Filo, J. Malinovský, všetci Beluša, M. Gombár a F. Meliš, obaja Ladce, L. Hyžák, J. Kopecký, P. Podmanický, všetci Púchov, M. Vojtek a J. Poljak, obaja Streženice, Š. Meliš, M. Hoštacký, P. Keznikl, všetci Košeca, M. Šimo, Dolná Breznica, M. Karas, Lednica, P. Lukáč, Ing. M. Žbánek, obaja Lazy pod Makytou, M. Polák, Lysá pod Makytou a A. Ďurkech, z Plevníka – celkom 41 riešiteľov.

Riešitelia P. Kolek, Ing. A. Martaus, P. Moščovič, všetci z Pov. Bystrice, Ing. V. Solovič z Dubnice, Ing. J. Lupták z Novej Dubnice a M. Staňo z Hornej Poruby sú nositeľmi II. VT v riešení.

J. Matejka z Pov. Bystrice získal I. VT a M. Cyprian z Dubnice nad Váhom a M. Cerulík z Novej Dubnice sú nositeľmi titulu kandidát majstra športu (KMŠ).

Titul KMŠ, I. a II. VT možno získať v celoročnej súťaži mesačníka Čs. šach, v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred