Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 1. 1991)


Problém č. 185

Ing. Juraj Lupták, Nová Dubnica

Originál pre Obzor

Mat 3. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kd1, Df7, Vg2, Sa6, Sg5, Pa3, b2, c5, e5 (9), č. Kd4, Sf2, Jg8, Pc7, g3, g6, h4 (7).

Pravidelný účastník dlhodobých riešiteľských súťaží sa predstavuje vcelku solídnym trojťahovým problémom – originálom.

Za jeho správne vyriešenie môžete získať 3 body do súťaže, podmienkou je poslať riešenie najneskôr do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 182 (Pauly) z 20. 12. 1990: správne zvolená cesta je ľavá strana: 1.Jc6! tempo, 1...Kd6 2.Vb3 Ke6 3.Vd3 Kf6 4.Vg3 Ke6 5.Vg6 mat, 2...Kc5 3.Kd7 Kc4 4.Sd3+ Kd5 (Kc5) 5.Vb5 mat, 2...Kc7 3.Ke7 Kc8 4.Ja7+ Kc7 5.Vb7 mat. Pokusná cesta – riešenie na pravú stranu šachovnice nevychádza, lebo je tam o 1 stĺpec menej priestoru: 1.Jg6? Kf6 2.Vh3 Kg7 3.Ke7 Kg8!

Knižné odmeny zasielame: Rudolf Omaník z Hornej Marikovej, Juraj Kolek z Považskej Bystrice. –MC–


Vzad <<  >> Vpred