Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 12. 1990)


Problém č. 182

Wolfgang Pauly

I. cena

The Chess Amateur 08/1920

Mat 5. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Ke8, Ve3, Se4, Je7, Pc2, g2 (6), č. Ke6 (1).


Ktorou cestou sa rozhodnete?

Výber správnej cesty oceňujú hlavne vodiči áut – veď inak sa jazdí na asfaltovej, betónovej či poľnej ceste. Žartovne však tvrdia, že z ciest je však najlepšia svadobná ...

V živote sa však objavujú i vážne situácie, keď sa človek musí rozhodnúť iba medzi dvoma cestami. Nesprávna púť má často nenapraviteľné následky. Faktory šťastia, náhody výjdu do popredia hlavne vtedy, keď rozhodnutie musí byť okamžité. Ak ale máte dostatočný časový priestor, isto sa oplatí pred rozhodnutím popremýšľať, zvážiť výhody či nevýhody vstupu na každú z ciest.

V základnom postavení problému č. 182 sú šachové kamene v symetrickom obrazci. Zdá sa, že k riešeniu vedú dve cesty. A predsa ľavá a pravá strana (smerom od kolmej osi) sa niečím odlišujú a to rozhodne o správnej ceste. Riešitelia majú na svoje rozhodnutia 12 dní – po úvodníku je sled ťahov takmer vynútený. Riešenia pošlite na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch "správne sa rozhodnutých" riešiteľov odmeníme knihami.

V ďalšom čísle nového ročníka našich novín vyhlásime dlhodobú riešiteľskú súťaž – súčasne majstrovstvá okresu pre rok 1991 a uverejníme prvú súťažnú úlohu. –MC–


Vzad <<  >> Vpred