Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 1. 1991)


Problém č. 183

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: b. Kc3, Df7, Sd4, Sf1, Jd3, Pb7, f4 (7), č. Kd5, Je1, Pd6, e6 (4).

Problémom č. 183 otvárame riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov (originálov i reprodukcií). Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy.

Riešenie je však treba poslať do 12 dní od dátumu vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53, 018 41 Dubnica nad Váhom.


V riešení dvojťahových úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu matu alebo tempo, všetky obrany čierneho proti hrozbe ako i maty po obranách. V riešení viacťahových úloh treba uviesť obrany čierneho po každom ťahu a následné hrozby a maty bieleho. V riešení štúdií uveďte všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu. Za správne a úplné riešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej úlohy 3 body, štvor– a viacťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného prvého ťahu ako uvádza autor problému) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov a tiež iných riešení po obranách čierneho proti hrozbe – v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz nelegálnosti (nemožnosti) pozície uvedenej na diagrame možno získať bod navyše. Za dôkaz neriešiteľnosti (pri súčasnom uvedení autorovej intencie) možno taktiež získať o 1 bod navyše. Naopak – pri nekompletných riešeniach možno body stratiť. Okrem tohto všeobecného hodnotenia sa bude 1 problém hodnotiť osobitne.

Súťaž bude pre jednotlivcov okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1991, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSFR.

Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu (víťaz II. VT) v riešení šachových problémov.

Odmenení budú piati riešitelia s najvyšším počtom bodov a vylosovaní budú aj piati riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň štyri problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred