Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 8. 1990)


Vyhodnotenie dlhodobej súťaže v riešení šachových problémov

Víťaz z Považskej Bystrice

Nezvyčajne dlho (viac ako 6 mesiacov) trvala súťaž v riešení šachových problémov. Zúčastnilo sa jej 40 riešiteľov. K favoritom súťaže sa radili hlavne nositelia vyšších výkonnostných tried – J. Matejka (I. VT), P. Kolek, P. Moščovič, A. Martaus – všetci Pov. Bystrica a Novodubničan J. Lupták (II. VT).

Až do štvrtého problému (č. 170) favoriti získali plný počet bodov, k ním sa prekvapujúco pridal M. Gombár z Ladiec. Rozbitie "pelotónu" privodila štúdia č. 173. Zo všetkých riešiteľov iba P. Kolek a P. Lukáč ju vyriešili kompletne, M. Gombár na 90 %, čiastočne J. Tomanička a J. Kaprálik. V polovici súťaže (po 7. probléme) viedol P. Kolek s náskokom 1 bodu pred M. Gombárom. Pri dvojťahovom probléme č. 174 však prekvapujúco stratil vedenie a jeho rival tak viedol až do súťažného problému č. 11. Rozhodnutie padlo pri štvorťažke č. 178 – Milan Gombár objavil 1 riešenie, Pavol Kolek až 3, čo ho vynieslo opätovne do čela. Záverečná štúdia a dvojťažka na poradí nič nezmenila, takže víťazstvo v súťaži a zisk titulu preborníka okresu v riešení šachových problémov pre rok 1990 patrí 44-ročnému členovi šachového oddielu ZVL Považská Bystrica. Zopakoval tak svoje víťazstvo z roku 1986. Má všetky predpoklady na získanie I. výkonnostnej triedy.

Dobrým výkonom v súťaži si M. Gombár vybojoval III. VT a javí sa ako perspektívny riešiteľ. Výborný finiš (hlavne pri problémoch č. 178 a 179) vyzdvihol riešiteľov J. Koleka a P. Lukáča na predné pozície v konečnom hodnotení.


Riešenie problému č. 180 (Burda) zo 4. 7. 1990: 1.Dg5 hrozí 2.De5 mat, 1...Db4 (Dd2, D:a3), Vb4 (Vd3, V:a3, Sd5), Dc7 2.Dd8, De7, D:c5 mat – 2 body.


Za správne a úplné vyriešenie problémov č. 167 až 180 bolo možné získať 60 bodov (2 – 2 – 2 – 4 – 5 – 2 – 5 – 7 – 4 – 4 – 4 – 12 – 5 – 2).


Výsledky dlhodobej súťaže podľa získaných bodov

55 b.: P. Kolek, Pov. Bystrica,

50 b.: M. Gombár, Ladce,

49 b.: J. Kolek, Pov. Bystrica,

43 b.: P. Lukáč, Lazy,

36 b.: V. Buček, Mikušovce a P. Moščovič, Pov. Bystrica – všetci dostávajú knižné odmeny,

35 b.: J. Tomanička, Dubnica, Ing. J. Lupták, N. Dubnica a Ing. A. Martaus, Pov. Bystrica,

34 b.: M. Šimo, Dolná Breznica,

32 b.: Ľ. Domanický, Pov. Bystrica,

31 b.: M. Buček, Mikušovce,

27 b.: A. Fillo, Beluša – títo všetci patria medzi riešiteľov, ktorí úspešne vyriešili aspoň 10 problémov a získali tak, prípadne si obnovili III. výkonnostnú triedu v klasifikácii riešiteľov šachových problémov.

23 b.: J. Kaprálik, Pov. Bystrica,

17 b.: J. Matejka, Pov. Bystrica a M. Gajdoš, Dubnica,

16 b.: P. Pavlacký, Trenč. Teplice,

15 b.: T. Poruban, M. Poruban, obaja Prejta,

13 b.: M. Dohňanský, Čer. Kameň a P. Špaček, Trenč. Teplá,

12 b.: M. Tomko, Trenč. Teplá, V. Oravec, N. Dubnica, L. David, Púchov a I. Daňo, Led. Rovne,

11 b.: P. Rehák, Pov. Bystrica a Ing. J. Daňo, Dubnica,

9 b.: Ľ. Strapko, Čer. Kameň, J. Malinovský a P. Gombár, obaja Beluša,

6 b.: M. Moščovič, Pov. Bystrica,

4 b.: I. Murín, Prejta, M. Matejka, Zliechov a J. Jaroš, Púchov,

2 b.: M. Šnapko, N. Dubnica, I. Gallo, Trenč. Teplá, R. Gábriš, Mojtín, Ľ.+Z. Tomanikové, obe Dubnica,

0 b.: M. Zbín, Hloža.

Spomedzi tých, ktorí vyriešili správne aspoň 4 problémy, boli vylosovaní a knižné odmeny získali: J. Kaprálik, A. Fillo, M. Dohňanský a J. Tomanička.


Riešenie problému č. 181 (Gajdoš) z 13. 7. 1990: 1.e:f6 e.p. – branie mimochodom hrozí 2.D:g7 mat, 1...V:h7, g:h6, Jf5 2.J:h7, Df7, Dg8 mat.

Knižné odmeny zasielame: Vincentovi Bučkovi z Mikušoviec, Ing. Jurajovi Luptákovi z Novej Dubnice a Jurajovi Kolekovi z Pov. Bystrice.

M. Cyprian


Vzad <<  >> Vpred