Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 7. 1990)


Problém č. 181

Anton Gajdoš, Košeca

Originál pre OBZOR

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6–7)Kontrolná notácia: b. Kc5, Dh7, Sd5, Jd6, Jg5, Pe5 (6), č. Kf8, Vh5, Sd7, Je7, Pf5, g6, g7 (7), mat 2. ťahom.

V poradí štvrtý skladateľ z nášho okresu, ktorý začína v šachovom okienku, je dnes už rutinovaný úspešný riešiteľ. Veríme, že kompozícia bude impulzom i pre ostatných, ešte váhajúcich riešiteľov. Skôr, než sa pustíte do riešenia problému č. 181, pripomíname, že posledný ťah čierneho bol 0...f5. Troch riešiteľov, ktorí pošlú správne riešenie na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32 018 41 Dubnica nad Váhom, odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 179 (Kubbeľ) zo 7. 6. 1990: 1.Jc6! hrozí 2.Jb4+ alebo J:d4 K:c6 2.Sf6 Kd5 (po 2.Kc5 3.Se7+ a biely vyhrá) 3.d3!! a2 4.c4+! Kc5 (4...d:c3 e. p. 5.S:c3 a biely vyhrá) 5.Kb7!! a1D 6.Se7 mat – po 5...Kb4 alebo 5...Kd6 6.S:d4 a biely vyhrá – 5 bodov.


Partia pre poučenie

Mohrlock – Kramer, Španielska hra, Varna 1962.

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 5.d4 b5 6.Sb3 J:d4 7.J:d4 e:d4 8.c3 d3 9.a4 Sd7 10.a:b5 a:b5? 11.Dh5! d2+ 12.S:d2! – 1:0 – po 12...g6 príde 13.Dd5!


Niektorí riešitelia našli nepresnosti v problémoch č. 176 a 178, za čo získali body navyše.

Problém č. 176 (Burda): po obrane 1...Sh5 2.Sh6+ Df8 ide duál 3.V:f8 a Dc3 mat – +1 bod, celkom bolo možné získať 4 body.

Problém č. 178 (Jankovič): okrem autorovej intencie 1.Kd8 vychádzajú aj 2 vedľajšie riešenia:

a) 1.J:d6+ Kd4 2.Jb5+ Ke4 3.Jc3+ Kd4 4.Jg3 (hrozí 5.Jb5 mat) c4, Sd3 5.D:b6, e3 mat – +4 body.

b) 1.Jc3+ Kd4 2.Jg3 (hrozí 3.Jb5 mat) c4 3.b4 a 4.Jb5 mat, tiež 3.D:d6 c:b3 4.Db4+ Jc4 5.Jb5 mat -+4 body.

Celkom bolo možné získať 12 bodov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred