Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 7. 1990)


Problém č. 180

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Dg2, Vc8, Vd1, Sa2, Sa3, Jc6, Jf8 (8), č. Kd6, Da5, Vb3, Vc5, Sd4, Sg8, Je2, Pe3 (8).

Blokovanie polí, odlákanie figúr, zväčšenie pôsobnosti figúr a podobné strategické prvky sú námetom originálu – záverečného problému dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Za jeho správne vyriešenie môžete získať posledné 2 body, pravda ak riešenie pošlete najneskôr do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 178 (Jankovič) z 24. 5. 1990: 1.Kd8! hrozí 2.J:d6+ Kd4 3.Jb5+ Ke4 4.D:e5+ K:e5 5.e8D mat, 1...J2c4 2.Jg3+ Kf4 3.D:f5+ S:f5 4.Jh5+ Ke4 5.d3 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred