Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 5. 1990)


Problém č. 178

Pavol Jankovič

III. cena

JT Kofman C 1.7.1984

Mat 5. ťahom (10–13)Kontrolná notácia: b. Ke8, De6, Jb5, Jh5, Pb3, d2, e2, e7, f2, h3 (10), č. Ke4, Dh1, Vh2, Sb1, Jb2, Jb6, Pc5, d5, d6, e5, f5, g5, g7 (13), mat 5. ťahom.

V praktickom šachu sa hráči delia podľa svojho štýlu hry na pozičných a útočných. V kompozičnom šachu doba a rast formuje skladateľov: niektorí sa prejavia ako "superdvojťažkári", iní by nemenili nič za štúdie. V P. Jankovičovi sa vyvinul talent na skladanie mnohoťažiek – diagram č. 178 je toho potvrdením. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body do riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 175 (Förster) z 26. 4. 1990: 1.Vg8 Sa3 2.Sg7 Vg1 mat a 1.Sh8 Vb5 2.Vg7 Sf6 mat – 4 body.

Riešenie problému č. 176 (Burda) zo 4. 5. 1990: 1.Dh3! hrozí 2.Dh6 Dc3 3.Sg7 mat, 1...Df6 2.Sg7+ K:g7 3.Vg8 mat, 1...D:h3 2.V:f7 hrozí 3.Se7, S:d6, Sh6 mat – Dh7 3.Sg7 mat, 1...Sh5 2.Sh6+ S:e8, Df8 3.Sg7, V:f8 mat, 1...Dh5 2.Dc3+ (nie 2.V:f7? D:f7!) K:h7 3.Dg7 mat, 1...Dc3 2.D:c3+ K:h7 3.Dg7 mat – nie 2.Dh6? Da5+! Zvodnosti 1.Da1+? a V:f7? nevychádzajú pre 1...b2! a 1...D:f7! Náročná skladba preverila riešiteľov – 3 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred