Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 4. 1990)


Problém č. 175

Richard Förster

3. pochvalná zmienka

Turnaj Sao Paolo 1956–1957

Pomocný mat 2. ťahom (4–3)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kh4, Vg5, Se6, Se7 (4), č. Ka1, Vg6, Sf6 (3), pomocný mat 2. ťahom.

Dvomi spôsobmi možno splniť výzvu pod diagramom č. 175 – začne čierny a pomôže bielemu dať mat svojmu kráľovi 2. ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Za obe správne riešenia môžete získať po 2 bodoch.


Riešenie problému č. 173 (Michajlov) z 29. 3. 1990: 1.g7! J:g7 2.f6+ Kf8 3.Jc5! (hrozí Jcd7+, f7+ a f8D) 3...a2! 4.K:a2 Jc3+ 5.Kb3 Sa3! 6.K:a3 Jb5 7.Kb2 Jd6 8.Jcd7+ Kg8 9.f7+! J:f7 10.Jf6+ Kf8 11.Jg6 mat – 5 bodov.


Partia pre poučenie

R. Fischer – S. Reshewsky, Sicílska obrana, New York 1960.

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 g6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0-0 8.Sb3 Ja5? 9.e5! Je8? (ak J:b3 10.e:f6 J:a1 11.f:g7 K:g7 12.D:a1 a bv) 10.S:f7+!! K:f7 (ak 10...V:f7 11.Je6!) 11.Je6!! d:e6 12.D:d8 a 1:0 – ak 11...K:e6 12.Dd5+ Kf5 13.g4+ K:g4 14.Vg1+ Kh5 15.Dg2 a biely vyhrá. –MC–


Vzad <<  >> Vpred