Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 4. 1990)


Problém č. 174

Rose Simmonds

Chess World 1942

Mat 2. ťahom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kh4, Vf3, Vf5, Sb4, Se6, Jf2 (6), č. Kd4, Vc7, Sa6, Jf1, Jf7, Pa4 (6), mat 2. ťahom.

Druhú polovicu dlhodobej riešiteľskej súťaže začíname dvojťažkou od Rose Simmonds z austrálskeho mesta Queenslandu. Je jednou z mnohých zástupkýň "nežného" pohlavia, ktoré sa zapísali pomerne úspešne do armády kompozitorov kompozičného šachu. V probléme č. 174 spracovala tému Grimshaw – vzájomné zastavenie liniek čiernych figúr na tom istom poli, doplnila ju o blokovanie polí. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II 92/53/32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 172 (Prokop) z 22. 3. 1990: 1.Jf7! tempo, 1...Kg8 2.Jg5 a2 mat, 1...Kg6 2.g8S! a2 mat – 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred