Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 3. 1990)


Problém č. 172

František Josef Prokop

British Chess Magazine 1965

Samomat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kb1, Sh8, Je5, Jg3, Pg7 (5), č. Kh7, Sa1, Pa3, b2, b3 (5), samomat 2. ťahom.

Je to po prvýkrát, čo sme uverejnili v šachovom okienku problém, ktorý je zadelený do samostatnej skupiny medzi šachovými skladbami. Samomat bol vymyslený pred 500 rokmi ako typický anglický suchý humor: slabšia strana má zničiť stranu silnejšiu – ona to však nechce urobiť a tak musí byť k tomu donútená. Problémy takto skomponované naučia riešiteľa ekonomicky myslieť a kombinovať (pri obmedzenom počte ťahov), naučia technike vynucovacích (tempovacích) manévrov a bystria matovú predstavivosť. Diagram č. 172 znázorňuje pozíciu, kde mat je vlastne pripravený – riešitelia by mali objaviť dve varianty, v ktorých bude biely kráľ znehybnený. Takže: začne biely a prinúti čierneho, aby mu (bielemu) dal mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom, môžete získať 2 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 170 (Benkő) z 15. 2. 1990: 1.Sc4! tempo, 1...Ke5 2.Dd5+ Kf6 3.Dg5 mat, 1...Kf5 2.Dh5+ (tiež duál 2.Df3+) Kf6 (Ke4) 3.Dg5 (Dd5) mat, 2...Kg6 (Ke5) 3.Df7 (Df4) mat. Celkom bolo možné získať 4 body (3+1).


Partia pre poučenie

V. Korčnoj – B. Spasskij, Sicílska obrana, Leningrad 1948.

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 g6 6.f4 Sg4 7.Sb5+ Jbd7 8.S:d7+ D:d7 9.Dd3 e5 10.Jf3 S:f3 11.D:f3 Dg4? 12.Jd5! 1:0. –MC–


Vzad <<  >> Vpred