Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 3. 1990)


Problém č. 171

Miroslav Havel

II. cena

Československý šach 1955

Mat 5. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kc8, Ve2, Vh3, Je4, Jh5 (5), č. Kg1, Vc1, Je1, Jh1, Pc3 (5), mat 5. ťahom.

Miroslav Havel, vlastným menom Miroslav Košťál skomponoval za svoj život (1881–1958) viac ako 1750 problémov rôzneho žánru. Dvadsať rokov bol vedúcim šachovej rubriky v novinách Národní osvobození. V roku 1946 bol prvým v našej republike, ktorý získal titul majster šachovej kompozície. Jeho tvorbu si pripomíname päťťažkou, v ktorej dominujú bieli jazdci. Riešenie posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Môžete získať 4 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 169 (Buček) z 8. 2. 1990: 1.De6! hrozí 2.Dh3 mat, 1...Kf3, Sd7, Jf5 2.0-0, De4, D:c6 mat – 2 body.


Partia pre poučenie

M. Taľ – V. Štreicher, Pirc-Ufimcevova obrana, Riga 1950

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jf3 d6 4.Sc4 Jd7? 5.S:f7+ K:f7 6.Jg5+ Kf6 7.Df3 mat, (M. Taľ mal vtedy 14 rokov) –MC–


Vzad <<  >> Vpred