Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 2. 1990)


Problém č. 169

Milan Buček, Mikušovce

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ke1, Da2, Vh1, Je2 (4), č. Kg2, Sc6, Je7 (3), mat 2. ťahom.

Miniatúrny originál od snaživého autora by mal byť povzbudením i pre ostatných riešiteľov z nášho okresu – urobiť pokus o vlastnú kompozíciu. Riešenie tretieho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom, môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 165 (Buček) z 12. 5. 1989: 1.e:d6! e.p., po 1...S:d4, e5, 0-0-0 ide 2.Vf8, d7, Jb6 mat. Autorova intencia je správna iba za predpokladu, že posledný ťah čierneho bol d5. Knižné odmeny už dostali J. Matejka, MUDr. Vrbacký (†) a I. Murín.

Riešenie problému č. 166 (Svedberg) z 5. 1. 1990: 1.c8J! hrozí 2.D:e4 mat, 1...K:d5 (g:f5), K:f5 (c:d5), 2.Dd4, Df4 mat. Knižné odmeny zasielame: Miroslav Šnapko, Nová Dubnica, Milan Gombár, Ladce a Jozef Jaroš, Púchov.


Vzad <<  >> Vpred